Türkiye Ekonomisindeki Çöküş ve Geleceğe Bir Bakış
2002
ISBN: 975-8593-10-2
Dr. Kemal Kurdaş