Sorma-Bilme Dürtüsü ve Girişim Duygusu Nasıl Yok Ediliyor?
1st edition 2002 - 2nd edition 2004
ISBN: 975-8593-26-9
Prof. M. Orhan Öztürk