Osmanlı'dan Cumhuriyete Kültürümüzde Batı Etkileri
1st baskı 2002 - 2nd edition 2004
ISBN: 975-8593-28-5
Prof. Bozkurt Güvenç