İslâm Kültür Dünyasının Bilimler Tarihindeki Yeri
2004
ISBN: 975-8593-62-5
Prof. Fuat Sezgin