İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Hukukunda Türkiye
2002
ISBN: 975-8593-15-3
Prof. Bakır Çağlar