İlaç Çalışmalarına Eleştirel Bir Bakış
2006
ISBN: 975-8593-96-X
Prof. Hasan Yazıcı