Avrupa Birliği'nin Güncel Eğilimleri ve Türkiye
2002
ISBN: 975-8593-14-5
Karen Fogg