Türkiye'nin Uluslararası Atıf Dizinindeki Yeri 1973-1999
2002
ISBN: 975-859-322-6
Ersin Yurtsever , Sami Gülgöz, Ömer Asım Yedekçioğlu, Mine Tonta