Sosyal Bilimler Atıf Dizini'nde (SSCI) Türkiye
2001
ISBN: 975-859-302-1