Bilgi Toplumuna Geçiş
2005
ISBN: 975-859-332-3
İlhan Tekleli, Süleyman Çetinözoğlu, Bahattin Akşit, Gürol Irzık, Ahmet İnam