İlk Türk Akademisi Encümen-i Dâniş
2018
ISBN: 978-605-2249-13-0
Ali Akyıldız