Türkiye, Yeni Doğal Gazıyla “Yerli ve Millî” Sürdürülebilir Bir Enerji Ekonomisine Geçiş Yapıyor

Türkiye, Yeni Doğal Gazıyla “Yerli ve Millî” Sürdürülebilir Bir Enerji Ekonomisine Geçiş Yapıyor

TÜBA’nın bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla inceleme ve danışmanlık yapmak, toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak, bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak gibi başlıca görevlerini program, projeler ve oluşturduğu çalışma gruplarıyla yürüttüğü bilgisini veren TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, bu çalışma gruplarından birisinin de TÜBA Enerji Çalışma Grubu olduğunun altını çizdi.