“TURQLAKES2016” Çalıştayı Özel Sayısı “Quaternary International”da  Yayımlandı

“TURQLAKES2016” Çalıştayı Özel Sayısı “Quaternary International”da Yayımlandı

TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP) dahilinde Akademi tarafından desteklenen; “Türkiye Göllerinde Paleoiklimsel ve Paleoekolojik Araştırmalar / Paleoclimatic and Paleoecological Studies in Turkey’s Lakes – TURQLAKES2016” Çalıştayı’nda sunulan göl araştırmalarından 16’sı Quaternary International (Elsevier) adlı dergide yayımlandı.