TÜBA Bilim ve Eğitim Politikaları Çalışma Grubu, Türkiye’de bilim ve eğitim strateji ve politikalarına ilişkin değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak üzere TÜBA Akademi Konseyi’nin 29 Kasım 2014 tarihli ve 246 sayılı toplantı kararıyla kurulmuştur.

TÜBA-Bilim ve Eğitim Politikaları Çalışma Grubu Üyeleri
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar/ Yürütücü / TÜBA Asli Üyesi / İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü
Prof. Dr. Mehmet Bulut / TÜBA Asli Üyesi / İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ömer Demir / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş / Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Safran / TÜBA Asli Üyesi / Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı 
Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu / TÜBA Konsey Üyesi / İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Solak / TÜBA Asli Üyesi / Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Prof. Dr. Metin Toprak / İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi / İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev / TÜBA Asli Üyesi / Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü