TÜBA-Kanser Çalışma Grubu, ülkemizin bilime dayalı olarak insanlarına daha sağlıklı bir yaşam sunabilen ve kanser konusunda somut bilimsel ve teknolojik katkılar yapabilen bir ülke düzeyine çıkarılmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. 

Görevleri
Kanser ile ilgili bilimsel araştırma alanında kamu, özel ve gönüllü kuruluşlar arasında iş birliğine katkı sağlamak.
Kanser ile ilgili ülkemizde gerçekleşen araştırmaların yurt dışındaki benzer araştırmalar ile eş güdümünü sağlamak.
Ülkemizde kanser ile ilgili araştırmalar açısından teknik ve insan gücü alt yapısının oluşturulması için önerilerde bulunmak.
Kanser hakkında ulusal ve uluslararası kuruluş ve projelerde danışmanlık yapmak.

TÜBA-Kanser Çalışma Grubu Üyeleri
Prof. Dr. Taner Demirer / Yürütücü / TÜBA Asli Üyesi / Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hematoloji ve Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Lenfoma Myeloma Derneği Başkanı
Prof. Dr. Emel Arınç / TÜBA Şeref Üyesi /  ODTÜ, Fen Fakültesi Biyolojik Bilimler Bölümü
Prof. Dr. Erden Banoğlu / TÜBA Asli Üyesi / Gazi Üniversitesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mahmut Gümüş / İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı
Prof. Dr. Kadir Mutlu Hayran / TÜBA Asosye Üyesi / Hacettepe Üniversitesi, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Zafer Koçak / Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı 
Prof. Dr. Tayfun Özçelik / TÜBA Asli Üyesi / Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Prof. Dr. Ali Özer / TÜBA Asosye Üyesi / İnönü Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ahmet Özet / Gazi Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Türk Kanser Enstitüsü Başkanı
Prof. Dr. Hakan Parlakpınar / TÜBA Asosye Üyesi / İnönü Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam / İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Solak / TÜBA Asli Üyesi / Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Dr. Murat Türkyılmaz / T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Kanser Dairesi Başkanı
Prof. Dr. Emel Ünal / Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Başkanı
Prof. Dr. Bülent Zülfikar / TÜBA Asli Üyesi / İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Onkoloji Enstitüsü, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı, Türkiye Hemofili Derneği Başkanı

İlgili Haberler