Bilgi Edinme Kapsamına Girmeyen Konular

  1. İş başvuruları,
  2. Kurum içinde benzer çalışma olmayıp ayrı bir inceleme ve özel çalışma gerektiren başvurular,
  3. TÜBA'nın görevleri arasında sayılan konulardan herhangi birisiyle ilgili olmayan başvurular.

Başvurular aşağıdaki form doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.