Kanser, çeşitli sebeplerle hücre genetik materyalinin değişerek anormalleşmesi ve bu anormal hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalarak yayılması olarak tanımlanmaktadır.

Kanserin sigara, sentetik kimyasallar, su ve hava kirlilikleri, yanma ürünleri, güneş ışığı, iyonize radyasyon ve daha pek çok sebebi olmakla beraber; araştırmalar gıdalardan kaynaklanan kanserojen maddelerin, kanser oluşumunda esas etkenlerden biri olduğunu gösteriyor. Bu oluşumların gıdada bulunma seviyesi yanında, bunlara maruz kalan bireylerin beslenme şekli ve gıda tüketim alışkanlıkları da önemli rol oynamaktadır.

TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu, gıda ve beslenmenin kanser oluşumuna etkisinden yola çıkarak; toplumun gıda ve beslenme hakkında en doğru bilgiye ulaşmasını, bu anlamda bilinç oluşturmaya yönelik nitelikli insan gücü sağlanmasını, konu hakkında ulusal ve uluslararası üniversiteler ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde, etkin bilimsel araştırma projelerinin hazırlanmasının teşvik edilmesini, obezite, diyabet, damar sertliğinin de içinde bulunduğu metabolik hastalıklar ile ilgili çalıştaylar yapmayı, gıda ve dengeli beslenme üzerine sempozyum, konferans vb. düzenlemeyi, bu alanda bilimin kullanılmasını yaygınlaştırmayı ve beslenme eğitimleri vermeyi hedeflemektedir.

TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Üyeleri
Prof. Dr. Kazım Şahin / Yürütücü / TÜBA Asli Üyesi / Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
Prof. Dr. Reşat Apak / TÜBA Asli Üyesi / İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar / Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Ali Aydın / İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi, Gıda/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel / Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İrfan Erol / Tarım ve Orman Bakanlığı
Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu / Fenerbahçe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Fatih Gültekin / TÜBA Asli Üyesi / Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı / Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu / TÜBA Asosye Üyesi / İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Tarkan Karakan /Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı
Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur / TÜBA Asli Üyesi / Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Koordinatörü
Prof. Dr. Hasan Yetim / Sabahattin Zaim Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilmleri Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü