AASSA&PAS “Pandemic Preparedness: Science and Countermeasures” Çalıştayı

AASSA&PAS “Pandemic Preparedness: Science and Countermeasures” Çalıştayı

Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği (The Association of Academies and Societies of Sciences in Asia-AASSA) ve Pakistan Bilimler Akademisi’nin (Pakistan Academy of Science – PAS) “Pandemic Preparedness: Science and Countermeasures” Çalıştayı TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in de katılımıyla 27 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi.