2017 TÜBA Akademi Ödülü Sahipleri

Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde Macaristan Bilimler Akademisi Üyesi ve Eötvös Lorand Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gabor Hamza; Roma/medeni hukuk tarihi, farklı kodifikasyon süreçleri ve bunların Doğu-Batı, Türkiye-Avrupa kesişen havzalarındaki etkisi, Türkiye-Macaristan hukuk ilişkileri üzerine yaptığı hukuk tarihi ve karşılaştırmalı hukuk çalışmaları dolayısıyla TÜBA 2017Akademi Ödülü’ne layık görüldü.

Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenk Ayata; migren ve inme alanlarında yapmış olduğu temel ve klinik çalışmalarının yanında, son dönemde ileride ilaç geliştirme çalışmalarında hedef molekül olabilecek Rho-kinaz sinyal yolağının beyin kan akımına etkileri ve bu enzimin tip 2 izoformunun beyin damar hastalıklarındaki rolünü ortaya koyan çalışmaları dolayısıyla TÜBA 2017 Akademi Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Arslan; kablosuz iletişim sistemleri, kablosuz ağlarda girişim yönetimi ve akıllı kablosuz haberleşme sistemleri, fiziksel katman algoritmaları, dalga biçimi tasarımı, bilişsel radyo, spektrum algılama, kablosuz haberleşme güvenliği alanlarındaki akademik ve endüstriyel çalışmaları nedeniyle TÜBA 2017 Akademi Ödülü’ne layık görüldü.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Akademi Ödülü Sahibi
Prof. Dr. Gabor Hamza

1949 Budapeşte doğumlu olan Gabor Hamza Eötvös Lorand Üniversitesi’nde eğitim gördü. 1972’de Hukuk doktorasını aldıktan sonra 1976-77 yıllarında Münih Ludwig Maximillan Üniversitesi’nde, 1979-80 yıllarında Roma Sapienza Üniversitesi’nde ve 1980-81 yıllarında da Köln Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürdü. 1984’te Eötvös Lorand Üniversitesi Roma Hukuku Kürsüsü’ne profesör olan Dr. Hamza; Avrupa, Amerika ve Asya’nın değişik ülkelerinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Roma hukuku, Medeni hukuk, AB hukuku, Türkiye dahil Doğu Avrupa hukuk sistemleri ve Karşılaştırmalı hukuk başlıca çalışma alanları. Macaristan Bilimler akademisi üyesi olan Profesör Hamza, Vatikan Şark Enstitüsü “Oriens Arca Iuris” Ödülü ve Macaristan Devlet Liyakat Nişanı sahibidir.

Sağlık ve Yaşam Bilimleri Akademi Ödülü Sahibi
Doç. Dr. Cenk Ayata

1968 yılında doğdu. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Harvard Üniversitesi’nde çalışmalarına başladı. Nöroloji uzmanlığını Tufts Üniversitesi’nde ve Nörolojik Yoğun Bakım Üst-Uzmanlığını Harvard Üniversitesi’nde aldı. Moleküler, ileri teknoloji elektrofizyolojik ve optik görüntüleme yöntemlerini hayvan modellerinde hastalık mekanizmalarını aydınlatmak ve yeni tedavi yöntemlerini denemek üzerine uygulayarak dünyanın sayılı bilim adamları arasına girdi. Rho-ROCK2 sinyal yolaklarının nörodejenerasyonda rolleri gibi moleküler çalışmalarının yanı sıra son merkezi sinir sistemine özgü bir fenomen olan kortikal yayılan depolarizasyon’un migren, inme, ve beyin hasarı gibi nörolojik hastalıklardaki rolüne ışık tutan çalışmaları son 15 yılda uluslararası alanda çok daha iyi tanınmasını sağladı. Nörolog ve nörobilimci olarak Massachusetts General Hospital, Neurovascular Araştırma Ünitesi’nde görevini sorumlu yönetici olarak sürdüren Dr. Ayata, Temel Nörolojik Bilimler alanındaki çalışmalarının yanında çok sayıda klinik araştırmalarda da ön planda yer alıyor.

Fen ve Mühendislik Bilimleri Akademi Ödülü Sahibi
Prof. Dr. Hüseyin Arslan

1968 yılında doğdu. 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde bitirdiği lisans eğitiminin ardından 1994’te yüksek lisansını ve 1998 yılında ise doktorasını Texas Dallas’ta bulunan Güney Metodist Üniversitesi’nde tamamladı. Beş yıla yakın bir süre Ericsson firmasında araştırma mühendisi olarak çalıştı. Dr. Arslan, kablosuz ve mobil haberleşme literatürüne yapmış olduğu katkılar sebebiyle 2016 yılında Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından Fellow unvanına layık görüldü. Fiziksel katman algoritmaları, dalga biçimi tasarımı, bilişsel radyo, spektrum algılama, kablosuz haberleşme güvenliği gibi konularda 60’tan fazla United States Patent and Trademark Office's (US) patenti ve başvurusu olan Dr. Arslan'ın 10'un üzerinde patenti lisanslandı. 15 yıldır Güney Florida Üniversitesi’nde (USF, Tampa, Florida) öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Arslan, halen İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin kurucu dekanı ve “5G ve Ötesi Araştırma Laboratuvarı”nın yöneticisi olarak çalışmalarını sürdürüyor.