Akademiler Arası Kuruluşlar (Inter Academic Organizations)

 1. All European Academies (ALLEA) (Avrupa Akademiler Birliği)
 2. American Academy of Arts and Sciences (AAAS) (Amerika Bilim ve Sanat Akademisi)
 3. Central and Eastern European Network and Academies (CEEN) (Merkez ve Doğu Avrupa Akademileri Ağı)
 4. European Academies Science Advisory Council (EASAC) (Avrupa Bilimler Akademileri Danışma Konseyi)
 5. InterAcademy Council (IAC-Amsterdam) (Akademiler Arası Konsey)
 6. InterAcademy Panel (IAP) (Akademiler Arası Birlik)
 7. International Union of Academies (IUA) (Uluslararası Akademiler Birliği)

Dünyadaki Bilimsel Akademiler

 1. AcademiaSinica (AS) = Chinese Academy
 2. (Çin Akademisi)
 3. Academie Francaise (Fransa Akademisi)
 4. Academy of Finland (Finlandiya Bilimler Akademisi)
 5. Academy of Physical Mathematical and Sciences of Venezuella (Venezuella Fizik, Matematik ve Bilim Akademisi)
 6. Academy of Sciences Malaysia (Malezya Bilimler Akademisi)
 7. Academy of Sciences of Albania (Arnavutluk Bilimler Akademisi)
 8. Academy of Sciences, Czech Republic (CAS) (Çek Cumhuriyeti Bilimler Akademisi)
 9. Academy of Sciences of Turin (Torino Bilimler Akademisi)
 10. Accademia dei Lincei (AL)
 11. ALLEA (Avrupa Akademiler Birliği)
 12. American Academy of Arts and Sciences (AAAS) (Amerika Bilim ve Sanat Akademisi)
 13. Association of Academies of Sciences in Asia (Asya Akademiler Birliği)
 14. Australian Academy of Science (Avusturalya Bilimler Akademisi)
 15. Austrian Academy of Sciences (AAS) (Avusturya Bilimler Akademisi)
 16. Azerbaijan National Academy of Sciences (Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi)
 17. British Academy (İngiltere Akademisi)
 18. Brezilian Academy of Sciences (Brezilya Bilimler Akademisi)
 19. Bulgarian Academy of Sciences (BAS) (Bulgaristan Bilimler Akademisi)
 20. Canadian Academy of Sciences and Humanities (Kanada Fen ve Beşeri Bilimler Akademisi)
 21. Estonian Academy of Sciences (Estonya Bilimler Akademisi)
 22. European Science Foundation (ESF) (Avrupa Bilim Vakfı)
 23. French Academy of Sciences (Fransa Bilimler Akademisi)
 24. Hungarian Academy of Sciences (HAS) (Macaristan Bilimler Akademisi)
 25. Indian Academy of Sciences (Hindistan Bilimler Akademisi)
 26. Indian National Science Academy (Hindistan Ulusal Bilim Akademisi)
 27. InterAcademy Panel (IAP) Akademiler Arası Birlik
 28. International Council of Scientific Unions (Uluslararası Bilimsel Birlikler Konseyi)
 29. Israel Academy of Sciences and Humanities (Israil Fen ve Beşeri Bilimler Akademisi)
 30. Japan Academy (Japonya Akademisi)
 31. Korean Academy of Sciences and Technology (Kore Bilimler ve Teknoloji Akademisi)
 32. Latvian Academy of Sciences (LAS) (Letonya Bilimler Akademisi)
 33. Lithuanian Academy of Sciences (Litvanya Bilimler Akademisi)
 34. Macedonian Academy of Sciences and Arts (Makedonya Bilim ve Sanatlar Akademisi)
 35. Mongolian Academy of Sciences (Moğolistan Bilimler Akademisi)
 36. National Academic Union (Ulusal Akademik Birlik - İtalya)
 37. National Academy of Sciences (NAS) (Ulusal. Bilimler Akademisi)
 38. National Academy of Sciences of Armenia (Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi)
 39. National Academy of Sciences of Belarus (Belarus Ulusal Bilimler Akademisi)
 40. National Academy of Sciences of Ukraine (Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi)
 41. Palestine Academy for Science and Technology (Filistin Bilim ve Teknoloji Akademisi)
 42. Polish Academy of Sciences (Polanya Bilimler Akademisi)
 43. Romanian Academy (Romanya Akademisi)
 44. Royal Irish Academy (İrlanda Kraliyet Akademisi)
 45. Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (Hollanda Kraliyet Bilim ve Sanat Akademisi)
 46. Royal Society (RS) (Kraliyet Akademisi - İngiltere)
 47. Royal Swedish Academy of Sciences (İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi)
 48. Russian Academy of Natural Sciences (Rusya Doğal Bilimler Akademisi)
 49. Russian Academy of Sciences (Rusya Bilimler Akademisi)
 50. Slovak Academy of Sciences (SAS) (Slovakya Bilimler Akademisi)
 51. Swedish Academy (İsveç Akademisi)
 52. Swiss Academy (İsviçre Akademisi)
 53. World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü)

Üniversiteler

 1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu)
 2. Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri)
 3. Acıbadem Üniversitesi (İstanbul)
 4. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Adana)
 5. Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul)
 6. Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman)
 7. Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın)
 8. Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon)
 9. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı)
 10. Ahi Evran Üvicersitesi (Kırşehir)
 11. Ahmet Yesevi Üniversitesi, (Kazakistan)
 12. Akdeniz Üniversitesi (Antalya)
 13. Akdeniz Karpaz Üniversitesi (Lefkoşe)
 14. Aksaray Üniversitesi (Aksaray)
 15. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Alanya/Antalya)
 16. Amasya Üniversitesi (Amasya)
 17. Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)
 18. Anka Teknoloji Üniversitesi (Çubuk/Ankara)
 19. Ankara Bilge Üniversitesi (Ankara)
 20. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara)
 21. Ankara Üniversitesi (Ankara)
 22. Ardahan Üniversitesi (Ardahan)
 23. Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
 24. Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)
 25. Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir)
 26. Başkent Üniversitesi (Ankara)
 27. Beykent Üniversitesi (İstanbul)
 28. Bilgi Üniversitesi (İstanbul)
 29. Bilkent Üniversitesi (Ankara)
 30. Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)
 31. Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak)
 32. Celal Bayar Üniversitesi (Manisa)
 33. Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas)
 34. Çankaya Üniversitesi (Ankara)
 35. Çağ Üniversitesi (İçel)
 36. Çukurova Üniversitesi (Adana)
 37. Deniz Harp Okulu (İstanbul)
 38. Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)
 39. Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC)
 40. Doğuş Üniversitesi (İstanbul)
 41. Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya)
 42. Dokuz Eylul Üniversitesi (İzmir)
 43. Ege Üniversitesi (İzmir)
 44. Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
 45. Fatih Üniversitesi (İstanbul)
 46. Fırat Üniversitesi (Elazığ)
 47. Galatasaray Üniversitesi (İstanbul)
 48. Gazi Üniversitesi (Ankara)
 49. Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep)
 50. Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat)
 51. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 52. Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC)
 53. Gülhane Askeri Tıp Akademisi- GATA (Ankara)
 54. Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
 55. Haliç Üniversitesi (İstanbul)
 56. Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)
 57. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)
 58. Hava Harp Okulu
 59. Işık Üniversitesi (İstanbul)
 60. International American Üniversitesi (İstanbul)
 61. İnönü Üniversitesi (Malatya)
 62. İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul)
 63. İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul)
 64. İstanbul Üniversitesi (İstanbul)
 65. İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul)
 66. İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi (İzmir)
 67. Kadir Has Üniversitesi (İstanbul)
 68. Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)
 69. Kara Harp Okulu (Ankara)
 70. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
 71. Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale)
 72. Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli)
 73. Kocatepe Üniversitesi (Afyon)
 74. Koç Üniversitesi (İstanbul)
 75. Maltepe Üniversitesi (İstanbul)
 76. Marmara Üniversitesi (İstanbul)
 77. Mersin Üniversitesi (Mersin)
 78. Mimar Sinan Üniversitesi (İstanbul)
 79. Muğla Üniversitesi (Muğla)
 80. Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay)
 81. Niğde Üniversitesi (Niğde)
 82. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)
 83. Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale)
 84. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)
 85. Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir)
 86. Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
 87. Polis Akademisi (Ankara)
 88. Sabancı Üniversitesi (İstanbul)