TÜBA Mevzuatında Beklenen Değişiklik

TÜBA Mevzuatında Beklenen Değişiklik

19 Haziran 2019 tarih ve 30806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 ve 4 no’lu CBK’lerinde Değişiklik yapılmasına dair 39 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile TÜBA mevzuatında uzun süredir beklenen bazı önemli değişiklikler yer aldı.

39 no’lu CBK ile 4 no’lu CBK’nin 40. Bölümü’nde yer alan TÜBA Kararnamesi’nin birçok maddesinde, Akademi Başkanlığınca üyelerin de katkısıyla hazırlanan ve Bakanlıkla mutabık kalınan, TÜBA kanun taslağında da yer alan bazı değişiklik ve ilaveler gerçekleştirildi. Kararname ile 4 no’lu CBK’da yapılan bazı yeni düzenlemelere ek olarak; TÜBA Başkanı, Akademi Konseyi ve Genel Kurulunun görev ve yetkileri ile mali hükümler daha ayrıntılı olarak tanımlanırken, Akademide iş mevzuatına göre belirsiz süreli personel istihdamına da imkân sağlandı. Ayrıca, 3 no’lu CBK ‘inde yapılan değişiklikle “Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı”, (II) sayılı cetvelden çıkarılarak, (I) ve (III) sayılı cetvele eklendi.

39 no’lu CBK’nin tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190619-10.pdf