IAP Genel Kurulu ve “Bilim ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Bilim Akademilerinin Rolü” Kongresi

IAP Genel Kurulu ve “Bilim ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Bilim Akademilerinin Rolü” Kongresi

Dünya Akademiler Birliği (IAP) Genel Kurulu 8-11 Nisan 2019 tarihlerinde; Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve Akademi Asli Üyesi ve AASSA Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev’in de katılımıyla Güney Kore’de gerçekleştirildi.

Kore Bilim ve Teknoloji Akademisi’nin (KAST) ev sahipliğinde düzenlenen Genel Kurulu “Bilim ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Bilim Akademilerinin Rolü” başlıklı kongre takip etti.  Genel Kurul’a ve Kongre’ye TÜBA’yı temsilen Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve AASSA Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev katıldı.

IAP’ın üç yılda bir düzenlenen genel kurulunda yeni yönetim kurulu üyeleri ve üye yeni akademiler seçildi. Cherry Murray (ABD) ve Peggy Hamburg (ABD), sırasıyla Volker ter Meulen (Almanya) ve Detlev Ganten (Almanya) yerine Bilim için IAP ve Sağlık için IAP eş başkanları olarak seçilerek diğer IAP eş başkanları olan Richard Catlow (İngiltere), Daya Reddy (Güney Afrika), Depei Liu (Çin) ve Krishan Lal (Hindistan) ile birlikte yönetimde yerlerini aldılar. Genel Kurul’ da ayrıca IAP’a yeni üye akademiler de seçildi. Küresel Genç Akademi (The Global Young Academy), Arjantin Ulusal Bilimler Akademisi (Academia National de Ciencas, Cordoba, Argentina), Avrupa Bilimler ve Sanat Akademisi (The European Academy of Sciences and Arts), Peru Bilimler Akademisi (the Peruvian Academy of Sciences), Peru Tıp Akademisi (the Peruvian Academy of Medicine) ve Güney Kore Ulusal Tıp Akademisi (the National Academy of Medicine of Korea), IAP’nin yeni üyeleri olarak kabul edildi.

“Bilim ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Bilim Akademilerinin Rolü” başlıklı kongrede ise BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin küresel, bölgesel ve ulusal düzeylerde nasıl uygulandığı ve bu hususta bilim akademilerin nasıl daha iyi katkı sunabileceği vurgulandı. Ayrıca bilim akademilerin bilgi üretimi ve bilgi kullanımı arasındaki boşluğu kapatmaları gerektiği, bilimsel deliller ile desteklenen politika uygulamalarına destek vermeleri ve sürdürülebilir bir gezegenin kurulmasına yardım etmeleri konularına değinildi. Kongreye 54 bilim, tıp ve mühendislik akademisinden yaklaşık 200 önde gelen bilim insanını, politika uygulayıcısı ve delege katıldı.

İlgili Fotoğraflar