2. Uluslararası Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi’nde “TÜBA Özel Oturumu”…

2. Uluslararası Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi’nde “TÜBA Özel Oturumu”…

TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Fikrettin Şahin başkanlığında 15-18 Ekim tarihlerinde Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği tarafından organize edilen ve Kaya Palazzo Golf Resort Antalya’da düzenlenen ‘2. Uluslararası Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi’nde (2nd International Congress on Stem Cell and Cellular Therapies); Türkiye’de kök hücre ve hücresel tedaviler konusunda klinik çalışmalar yapan bilim insanlarının çalışmalarını sunacağı bir ‘TÜBA Özel Oturumu’ gerçekleştirilecek.

Akademi’nin iş birliği ile düzenlenen ‘Özel Oturum’da ilk konuşmayı Özgür Bakar ve TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu Üyesi Ercüment Ovalı gerçekleştirecek. Oturum’da; Yine TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu Üyesi olan Mustafa Çetin’in ‘Hemotoloji Alanındaki Mezankimal Kök Hücre Uygulamalarında Yeni Görüşler’ ve Alp Can’ın ise ‘Kalp Tedavisi için Alternatif MSC Kaynakları Araştırması’ başlıklı konuşmaları ve Işık Akgün’ün sunumu ile Zeynep Burçin Gönen’in ‘Rejeneratif Tıpta Mezankimal Kök Hücre Uygulamaları’, Ekrem Ünal’ın ‘T Hücresinin Klinik Uygulamaları’, Murat Kantarcıoğlu’nun, ‘Kök Hücre Çalışmalarından Gastroenteroloji Uygulamalarına’ adlı konuşmaları yer alacak.

Kongre hakkında konuşan ‘2. Uluslararası Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi’nin başkanı ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikrettin Şahin “Kök hücreler farklılaşmamış, hızlı bölünebilme, kendini yenileme ve farklılaşarak başka özelleşmiş hücre tiplerine dönüşebilme yeteneğine sahip, çok hücreli canlılarda bütün doku ve organların oluşumunda görev alan ana hücreler olarak görev yapıyor. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarda bu hücrelerin de uygun çevresel ve büyüme koşullarının sağlanması durumunda değişik hücre tiplerine dönüşebileceği ve hücresel/gen tedavide kullanılabileceği ispatlandı.” dedi.

Bütün bu gelişmeler doğrultusunda düzenlenen ‘2. Uluslararası Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi’, kök hücre ve gen tedavi ürün, teknoloji, yöntem ve protokollerinin geliştirilmesi, klinik uygulamaları, etik sorunları ve çözüm yolları ile ilgili uluslararası ar-ge çalışmalarını yürüten akademisyenler, araştırıcılar, sektör temsilcileri, hekimler ve profesyonel bilim insanlarını bir araya getiriyor ve güncel gelişmeleri tartışmaya açıyor. Kongre programı dahilinde; Nobel Ödülü adayı katılımcıların kök hücre araştırmaları hakkındaki sunumlarının yanı sıra, panel tartışmaları ve poster sunumları yer alıyor. Kongre’ye özet göndermek için ise son gün 20 Eylül 2015.

Detaylı bilgi için: www.stemcell2015.org