TÜBA’nın bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında ihdas ettiği Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri’ne 2021 yılı için aday gösterme süreci başlamıştır. Aday gösterme 29 Nisan 2022’ye kadar sürecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle, sahiplerine tevcih edilen “TÜBA Akademi Ödülleri” bütün bilim insanlarına açık ve her yıl;

1) Fen ve Mühendislik Bilimleri,
2) Sağlık ve Yaşam Bilimleri,
3) Sosyal ve Beşeri Bilimler olmak üzere; farklı bilim alanlarında aday gösterilenlere her kategoride bir ödül olarak veriliyor.

Her yıl bir tanesi dönüşümlü olarak üç kategori arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya Türkiye’yle ilgili, bağlantılı çalışmaları olan bilim insanlarına verilen Ödül, 2022 yılı için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2022 yılının Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Temel Bilimler Yılı olarak ilan edilmesi dolayısıyla Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde takdim edilecek.

Aday gösterilen bilim insanlarının çalışmaları ve katkıları, üç ödül alanından oluşturulan TÜBA Ödül Komitelerince yerli ve yabancı hakem görüşleri alınarak değerlendirilecek ve ardından Komitelerin önerileri Akademi Konseyi’ne sunulacak ve ödül sahipleri Akademi Konseyi tarafından belirlenecek. Akademi Ödülü Madalyası, Akademi Ödülü Beratı ve takribi 30.000 USD tutarındaki parasal ödüller, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek olan törenle sahiplerine tevcih edilecek.

TÜBA üyeleri, Türkiye’deki üniversite rektörlükleri, TÜBA’nın ilişkili olduğu Bilim Akademileri, Akademilerarası Kuruluşlar ve davet edilen diğer bilim kuruluşları tarafından bilim insanları aday gösterilebilmektedir. Mevcut TÜBA üyeleri, çalışanları ve değerlendirme süreçlerinde yer alan bilim insanları aday gösterilememektedirler. Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri’ne TÜBA üyeleri ve çalışanları ile değerlendirme süreçlerinde yer alan bilim insanları aday gösterilemiyor. Ayrıca, Akademi Ödüllerine önerilen bilim insanlarının son üç yıl içinde Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşlarınca ulusal ve/veya uluslararası düzeyde verilmiş olan bir başka bilim ödülü almamış olması gerekiyor.

Program Sorumlusu: Dr. Zeynep Kalyoncuoğlu Birer (#157)
e-posta: akademi.odulu@tuba.gov.tr