TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Açıklandı

TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Açıklandı

TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri kapsamında özgün tematik konulara yönelik Türkiye’de üretilmiş doktora tezleri TÜBA Ödül Komitesi tarafından değerlendirildi ve sonuçlar açıklandı. Ödüller sahiplerine 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan TEKNOFEST Karadeniz'de tevdi edilecek.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ödül programının tüm alanlarda yetişmiş nitelikli insan kaynağını artırmak amacıyla öne çıkan doktora tezlerini teşvik etmek, desteklemek ve onurlandırmak üzere ihdas edildiği ve ödüllerin 2022 yılında ikinci kez sahiplerini bulacağı bilgisini verdi. “TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü programına başvuran tüm çalışmalar çok değerli, öncelikle her bir başvuru sahibini ve ödül sahiplerini yürekten tebrik ediyorum, akademik hayatlarında başarılar diliyorum.” dedi.

Programa TEKNOFEST'in öncelikli alanları arasında sayılan; Teknoloji ve Tasarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eğitim, Sağlık, Tarım ve Ekoloji Teknolojileri ve Biyoteknoloji, Milli Teknoloji Hamlesi’nin Uluslararası İlişkiler, Kalkınma Politikaları, Eğitim Yaklaşımları, Güvenlik Politikaları konularında son üç yıl içinde tamamlanan ve savunulan doktora tez sahipleri başvurdu. Tez içerik kalitesi, tezden üretilmiş yayın ve tez sahibinin yayın nicelik ve nitelik değerlendirmesi ile sanayi, teknoloji ve verimliliğe yönelik patent veya ürüne dönüşme katkısı gibi özel kriterler göz önünde bulundurularak detaylı bir değerlendirme süreci yaşandı.

Değerlendirme sonucunda; Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında; Dr. Demet Çilden Güler İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki “Nano-Uydularda Yönelim Kestirimi İçin Tek-Çerçeve Yöntemlere Dayalı Kalman-Tipi Filtreleme Algoritmalarının Geliştirilmesi” başlıklı teziyle birinci, Dr. Ferdi Kara Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ndeki “Geleneksel Dik Olmayan Çoklu Erişim (NOMA) ve NOMA'nın İş Birlikli İletişim ve Uzaysal Modülasyonla Birlikte Uygulanması: Hatalı Ardışık Girişim Engelleyici (SIC) Altında Performans Değerlendirmesi ve Analizi” teziyle ikinci, Dr. Müge Özçevik İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki “Yazılım Tanımlı Ağlar İçin Trafik ve Hareket Duyarlı Gecikme Modeli” adlı teziyle üçüncü,

Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında; Dr. Ufuk Tuğtekin Anadolu Üniversitesi’ndeki “Çoklu Ortamla Öğrenmede Konu Dışı İşlemleri Azaltma İlkelerinin Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Ortamlarında Bilişsel Yük ve Başarıya Etkisi” teziyle birinci, Dr. Tuba Bağatarhan Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki (DEÜ) “Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığını Önlemeye Yönelik Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Psiko-Eğitim Programının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi” teziyle ikinci, Dr. Halime Güngör Hacettepe Üniversitesi “Yükseköğretime Hazırlanırken 12. Sınıf Öğrencilerinin Okullarında Akademik Başarılarıyla Gelecek Beklentilerini Etkileyen Faktörler” teziyle üçüncü,

Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında; Dr. Deniz Lengerli Gazi Üniversitesi’ndeki (GÜ) “Antikanser Etkili 2,4-Diaminopirimidin Türevi Bileşiklerin Sentezleri ve Etki Mekanizmalarının İncelenmesi Üzerine Çalışmalar” teziyle birinci, Dr. Duygu Aydemir Koç Üniversitesi’ndeki “SOD1 Mutasyonlu ALS Sıçanlardaki Biyokimyasal Parametrelerin Semptom Öncesi ve Semptomlardan Sonraki Dönemde İncelenmesi” başlıklı teziyle ikinci, Dr. Ahmet Cingöz Koç Üniversitesi’ndeki “Understanding of Tumor Heterogeneity in Glioblastoma Multiforme Cell Lines with Differential Apoptotic Threshold” ile üçüncü olarak TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü’ne layık görüldüler.