TÜBA Genç Akademi Üyesi Doç. Dr. Candan “Forests” Editör Kurulu’na Seçilen İlk Türk Bilim İnsanı Oldu

TÜBA Genç Akademi Üyesi Doç. Dr. Candan “Forests” Editör Kurulu’na Seçilen İlk Türk Bilim İnsanı Oldu

TÜBA Genç Akademi Üyesi, Biyomalzeme ve Nanoteknoloji Araştırma Grubu | NanoTeam Kurucusu ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Candan “Forests” Dergisinin Editör Kurulu’na seçildi.

Doç. Dr. Candan, MDPI’nın (Basel, Switzerland) yayımladığı, Q1 Sınıfında (Journal Citation Reports & JCR) yer alan, ormancılık ve orman ekolojisi alanında uluslararası ve disiplinler arası bir yayın olan Forests dergisinin Editöryal Kurulu’ndaki ilk Türk Bilim İnsanı oldu.

Doç. Dr. Zeki Candan kimdir?
Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde dönem ikincisi olarak 2003 yılında, yüksek lisans çalışmalarını 2007 yılında, doktora çalışmalarını ise 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans, doktora öğrenimi ve doktora sonrasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İsveç, İngiltere, Almanya ve Çin’de bulunan birçok üniversite ve araştırma kurumunu ziyaret ederek bilimsel araştırma ve incelemelerde bulundu, alanında dünyanın önde gelen bilim insanları ile bilimsel çalışmalar gerçekleştirdi.

Bunlar arasında kompozit malzemeler/biyomalzemeler/yenilenebilir enerji alanında dünyanın en büyük laboratuvarı olarak ifade edilen ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan The University of Maine, Advanced Structures & Composites Center – ASCC de yer alıyor.Candan ayrıca; 2005-2006 arasında MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği’nde Genel Sekreterlik görevini üstlenerek özel sektörde de çalıştı.

Doç. Dr. Zeki Candan, nanokompozitler/biyonanokompozitler, biyomalzemeler, nanoteknolojinin mobilya/ahşap/tutkal endüstrisindeki uygulamaları, biyoyapıştırıcılar, nanopartiküller ile güçlendirilmiş tutkal ve ahşap esaslı kompozit levha ürünleri, Endüstri 4.0, akıllı ürünler/akıllı imalat sistemleri/akıllı fabrikalar, biyoenerji, malzemelerin termal karakterizasyonu (DMTA, TMA, TGA, DTA, DSC), biyomalzemelerin tıp alanındaki uygulamaları konularında çok sayıda nitelikli uluslararası bilimsel makale, bildiri, proje, patent ve sanayi çalışmalarını gerçekleştirdi. Türkiye’de nanoteknolojinin ahşap endüstrisindeki uygulamaları üzerine ilk doktora çalışmalarını yapan Doç. Dr. Candan, aynı zamanda ülkemizde bahsi geçen alanlarda araştırmalar yapan ilk “Nanoteknoloji Laboratuvarı” ile “Termal Analiz Laboratuvarı”nın kurulmasında önemli katkılar sundu. Yapmış olduğu Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları; çevreci, yüksek performanslı, mukavemetli, formaldehit emisyonu azaltılmış, antibakteriyel, boyutsal stabilizasyonu yüksek, yanmaya ve biyolojik etmenlere karşı direnci yüksek ahşap/ahşap esaslı kompozit levha ürünleri ile mobilya komponentlerinin geliştirilmesine katkı sunuyor. Diğer bir yandan; nanoselüloz ve nanolignin gibi lignoselülozik biyonanomalzemelerin tıp, ilaç, enerji, kompozit, gıda, elektronik alanlarındaki uygulamaları üzerine Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları devam ediyor.

Biyomalzeme & Nanoteknoloji Araştırma Grubu nanobilim/nanoteknoloji ve biyomalzemeler/sürdürülebilir malzemeler alanlarında Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları gerçekleştiren çok disiplinli bir araştırma grubu olan Biyomalzeme & Nanoteknoloji Araştırma Grubu’nun (NanoTeam) kurucusu Zeki Candan; laboratuvar ortamında ortaya konulan Ar-Ge çalışmalarının katma değer yaratarak inovasyona dönüşmesi noktasında sanayi kuruluşları ile yoğun iş birlikleri gerçekleştiriyor. Araştırma Grubu nanoteknoloji, biyomalzemeler, yeşil malzemeler, kompozitler, termal analizler, Endüstri 4.0, biyoenerji, inovasyon ve girişimcilik ana temalarında bilimsel proje, sanayi projesi, makale ve patent çalışmalarına sahip. Yaptığı bilimsel faaliyetler sonucu ortaya çıkan bilgileri hem ulusal hem de uluslararası konferans/kongre/sempozyum/çalıştay/panel gibi etkinlikler aracılığıyla toplum ile paylaşıyor. Araştırma Grubu nanokompozitler/biyonanokompozitler, biyomalzemeler, nanoteknolojinin mobilya/ahşap/tutkal endüstrisindeki uygulamaları, biyoyapıştırıcılar, nanopartiküller ile güçlendirilmiş tutkal ve ahşap esaslı kompozit levha ürünleri, Endüstri 4.0, akıllı ürünler, yenilenebilir enerji (ahşap/ahşap olmayan pelet, ahşap/ahşap olmayan briket vb.), malzemelerin termal karakterizasyonu (DMTA, TMA, TGA, DTA, DSC) ile ilgili bilimsel eserler ortaya koyuyor. Dr. Candan Nanoselüloz ve nanolignin gibi lignoselülozik biyonanomalzemelerin tıp, ilaç, enerji, kompozit, gıda, elektronik alanlarındaki uygulamaları üzerine Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına devam ediyor.

2019 yılında TÜBA-GEBİP Ödülü’nün sahibi Doç. Dr. Zeki Candan 2006-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde yürüttüğü çalışmalarını, 2018 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa’da sürdürüyor.