TÜBA-GEBİP Üyesi Prof. Yetilmezsoy, GJESM Dergisinin Editör Kurulu’na Seçildi

TÜBA-GEBİP Üyesi Prof. Yetilmezsoy, GJESM Dergisinin Editör Kurulu’na Seçildi

TÜBA-GEBİP Üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan Yetilmezsoy, "Global Journal of Environmental Science and Management (GJESM)” dergisinin Editör Kurulu’na (https://www.gjesm.net/journal/editorial.board) seçildi.

GJESM dergisi, dünyaca ünlü veri tabanlarında indeksleniyor; Web of Science (WOS), Scopus (CiteScore = 5.9), Scimago Journal Rank (Q2), EBSCO, ProQuest, Cabi, Chemical Abstracts ve ResearchGate gibi başlıca indeksleri (https://www.gjesm.net/journal/indexing) kapsıyor.

Prof. Dr. Kaan Yetilmezsoy kimdir?
1979 yılında İstanbul’da doğdu. 1997 yılında Haydarpaşa Süper Lisesi’nden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nü toplam 3 yılda bölüm ve fakülte birincisi olarak 2001-2002 Güz Yarıyılı’nda tamamladı. Aynı zamanda, YTÜ çapında ikincilik derecesi elde etti. Ekim 2002’de YTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademik çalışmalarına başladı.

Yüksek lisans eğitimini ve aynı yarıyılda ikinci lisansı olan İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü Yüksek Onur Öğrencisi olarak 2004 Güz Yarıyılı'nda tamamladı. Lisans ve yüksek lisans kapsamındaki başarılarından ötürü, TÜBİTAK tarafından 2005-2008 yılları arasında Yurtiçi Doktora Bursu ile desteklendi. Haziran 2008’de doktora eğitimini tamamladı ve YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı’nda doktor mühendis oldu. Aralık 2008’de yardımcı doçent, Ocak 2013’te doçent, Temmuz 2019’da ise profesör unvanını aldı. Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Milli Savunma Üniversitesi ve Deniz Harp Okulu Komutanlığı’nda misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Kaan Yetilmezsoy, SCI/SCI-Expanded listesinde yer alan dergilerde toplam 149 adet uluslararası makale yayımladı. Springer International Publishing tarafından çıkarılan Uluslararası kapsamdaki kitapta ve TÜBA’nın yayımladığı Marmara Denizi’ndeki müsilaj problemi konusundaki ulusal kitapta bölüm yazarlığı yaptı. Uluslararası kapsamda 17 adet bildiri ve üç adet diğer alan indekslerinde taranan makale, ulusal kapsamda 11 adet makale ve altı adet bildiri yayımladı, alanı ile ilgili beş adet kitap yazdı ve toplamda 193 adet bilimsel eser üretti. Google Scholar Citations atıf endeksine göre yayınlarına uluslararası alanda toplam 5013 kez atıf yapılan Prof. Yetilmezsoy’un h-index ve i10-index değerleri sırasıyla 35 ve 88. Web of Science atıf endeksine göre yayınlarına uluslararası alanda toplam 3358 kez atıf yapıldı bu veri tabanına göre ise h-index değeri 30’dur. Scopus veri tabanına göre atıf sayısı 3662 ve h-index değeri 32’dir. Publons veri tabanına göre atıf sayısı 3096 ve h-index değeri 29’dur. Scinapse veri tabanına göre atıf sayısı 3050 ve h-index değeri 30’dur. Semantic Scholar veri tabanına göre atıf sayısı 3997 ve h-index değeri 31’dir.

2007-2019 yılları arasında uluslararası alandaki 87 farklı bilimsel dergide toplam 197 kez bilimsel hakemlik görevi yaptı ve bugüne kadar 84 adet ödül (akademik teşvik, sertifika, plaket, vb.) kazandı. Uluslararası bilimsel literatürde, kendisine ait 30 adet matematiksel formülü (tahmin modeli) bulunan Prof. Yetilmezsoy, lisans ve lisansüstü düzeyinde projelendirme ve modelleme alanlarında iki yeni ders geliştirdi. Ayrıca, bilimsel dergilerde ve konferanslarda 28 farklı üyelik (editör kurulu üyeliği, yardımcı editörlük, teknik program komite üyeliği ve bilimsel komite üyeliği) görevinde bulundu.

2018 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi olan Prof. Dr. Kaan Yetilmezsoy çalışmalarına halen YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı’nda devam ediyor.