TÜBA 59. Genel Kurulu

TÜBA 59. Genel Kurulu

Akademi’nin 59. Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi.

Genel Kurulda kısa bir selamlama konuşması yapan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, sözlerine 2022 Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri San Diego Kaliforniya Üniversitesi (UCSD) Nanomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi ve Giyilebilir Sensörler Merkezi (UCSD) Direktörü Prof. Dr. Joseph Wang, İsrail Hebrew Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Amnon Cohen ve Nanyang Technological Üniversitesi Lee Kong Chian Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Joseph Jao-Yiu Sung’a hoşgeldiniz diyerek başladı.

TÜBA GEBİP kapsamında şimdiye kadar 610 genç akademisyen desteklendi.
Yabancı bilim insanlarının COVID-19 sonrasında TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Törenine katılacak olmalarının normalleşmeye doğru gidildiğinin de bir göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Şeker, özellikle 2022 yılında bilim inşalarının bilimsel etkinlikleri tam bir yoğunluk kazandığını, 2022 yılının akademiler ve bilim insanları açısından oldukça verimli bir yıl olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

TÜBA’nın Çalışma Grupları tarafından yürütülen birçok etkinlik, raporlamalar ve kitap çalışmaları, GEBİP ve TESEP ödülleriyle bilim insanlarını desteklemeye devam ettiğinin altını çizen Şeker, TÜBA GEBİP kapsamında şimdiye kadar 610 genç akademisyen topluluğunun desteklendiğini hatırlattı ve Genç akademisyenler Türkiye’nin gelişmesine, yükseköğretimin nitelik kazanmasına, akademik çalışmaların başarılı şekilde yürütülmesine, yeni akademisyenlerin yetişmesine katkı sunuyorlar, ben tüm emeği geçen akademisyenlere şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise, Türkiye’de bilim kültürünün topluma yayılmasının öncü kuruluşu olan TÜBA’nın 59. Genel Kurulunda bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladığı konuşmasına şöyle devam etti “İnsanlık tarihimiz pek çok medeniyete ve topluma ev sahipliği yaptı. Bilgiye, bilime, bilim insanlığına değer veren medeniyetler yükseldi, ilerledi. TÜBA, medeniyetimizin yükselişine katkı sunmak üzere bu anlayışın günümüzdeki en önemli temsilcilerinden biridir. TÜBA tarafından düzenlenen bilimsel toplantılar, hazırlanan raporlar, yayımlanan eserler tüm karar alıcılar için her zaman prestijli başvuru kaynağı özelliği taşıyor. Bu çalışmalar geçmişten günümüze bilgi aktarımını sağlamakta, bu topraklarda yeşeren bilgiyi ve değerleri bize sunarak hepimize özgüven aşılıyor. Çeşitli başlıklarda ülke ve dünya gündemindeki konuları bilimsel titizlikle ele alan TÜBA Çalışma Gruplarının çok nitelikli faaliyetlerini takdirle izliyor, takip ediyoruz. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesi kapsamında yürütülen Türk İslam Bilim Kültür Mirası kapsamında yayımlanan eserler, gerekse TÜBA’nın diğer eserleri Akademimizin bilim insanlığı ve araştırıcılığını özendirmek ve bilim insanlığını onurlandırmak görevini başarılı şekilde yerine getirdiğini gösteren önemli nişaneleridir. 2022 yılında yayımlanan Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat, Enerji: Kavramlar ve Uygulamalar, İleri Enerji Sistemleri ve Çevre, Endokrin Bozucular ve Sağlık başlıklı kitaplar bu doğrultuda kazandırılan eserlerden yalnızca bir kaçıdır. Yine bu yıl yayımlanan Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri ile İslam Astronomisi ve Kopernik isimli kitaplar ise bilim tarihi anlamında medeniyetimizin mirasının günümüze aktarımını ortaya koyan önemli eserlerdir.” dedi.

TÜBA tarafından hazırlanan günümüzün geleceğe aktarılacağı Milli Teknoloji Hamlesinin bilimsel çerçevesini çizen eser yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacak.
TÜBA’nın tüm aktivitelerini ve sizlerin bireysel çabalarını yakinen takip ettiğimi bilmenizi isteriz. TÜBA faaliyetlerini ülkemizin ulusal bilimler akademisi olmanın sorumluluğu ve bilinciyle yerine getiriyor. Ben bu faaliyetlere katkı sunan siz değerli bilim insanlarına teşekkür ediyorum. TÜBA’nın görevleri çerçevesinde yaptığı bilim temelli danışmanlık görevini layıkıyla yerine getirdiğini düşünüyorum. Ülkemizin stratejik alanlarına yönelik düzenlenen bilimsel toplantılar, hazırlanan raporlar ve yayımlanan eserler biz karar alıcılar için her zaman dikkate aldığımız kaynaklar arasındadır. Bilim ve Eğitim Politikaları; Bilişim Teknolojileri ve İletişim, Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği; Enerji; Gıda ve Beslenme; Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri; Sürdürülebilir Kalkınma ve Finans; Uluslararası İlişkiler başlıklarında ülke ve dünya gündemindeki konuları bilimsel titizlikle ele alan TÜBA çalışma gruplarının nitelikli faaliyetlerini takdir ederek izliyoruz.

Yine TÜBA tarafından hazırlanan ve yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacak olan bir diğer eser de günümüzün geleceğe aktarılacağı Milli Teknoloji Hamlesinin bilimsel çerçevesini ortaya koyuyor. Bu çalışmayla yalnızca savunma sanayinde değil bilimde, eğitimde, sağlıkta, Ar-Ge’de, yenilikte, milli teknoloji hamlesinin ortaya koyduğu vizyonu bilimsel bir bakış açısıyla ele almış olduk. Asırlar boyu eskimeyecek bu eserde milli teknoloji hamlesinin bilimsel çerçevesini toplumla paylaştık.

TÜBA bilim camiamızı ülke içinde temsil etmekle kalmıyor, yürüttüğü bilim diplomasisiyle ülkemizin dünya bilim camiasındaki yerini de her daim güçlendiriyor.

Bugün Avrupa ve Asya bilim akademiler topluluklarında ve dünyadaki uluslararası kuruluşlarda etkin görevler üstlenen Türk bilim camiasını başarılı şekilde temsil eden bir TÜBA var. Bu vesileyle kısa adı AASSA olan ve etkin çatı kuruluşlardan biri olan Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği’ne başkan olarak seçilen TÜBA üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev hocamızı tebrik ediyorum. Bakanlık olarak AASSA ve TÜBA ortaklığında düzenlenecek etkinliklere her türlü desteği vereceğimizi beyan etmek isterim.

Türkiye kaynaklı yayınların etki değeri önemli ölçüde artış gösterdi.
Yine aynı şekilde G20 ülkelerinin bilim akademilerinden oluşan Science-20 (S20) toplantılarında ülkemiz adına TÜBA katılım ve katkı sağlıyor. Yine Dünya Bilim Formu, Akademiler Arası Panel, Avrupa Akademileri Birliği gibi kuruluşların kurullarında görev alan TÜBA üyeleri hepimizin ortak gururudur. 21 Kasım 2022’de açıklanan yıllık G20 karnesinin 2022 yılı araştırma performanslarını raporundan da ifade etmek istiyorum. G20 ülkelerinin akademik yayın sayıları ve performansını gösteren bu rapora göre G20 genelinde yapılan akademik çalışmaların etki değeri yıllar içerisinde aşağı yukarı sabit olarak seyretmiş. Buna karşılık Türkiye kaynaklı yayınların etki değeri önemli ölçüde artış gösterdi. 20212 yılında 0,68 olan etki göstergesi 2020’ye geldiğimizde 0,96’ya yükseldi. Yine Türkiye’den araştırmacıların yer aldığı uluslararası iş birlikli yayınlarında etki açısından ülkemiz G20 ortalamasının oldukça üstünde bir performans ortaya koydu. Etki değeri son 2 yılda 1,30’dan 1,74’e yükseldi. Bu başarı şüphesiz siz değerli bilim insanlarımızın başarısı, sizlere canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

Yılın son günlerinin artık TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri anlamına geldiğini söyleyen Kacır, 28 Aralık günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, milletin evinde bir araya geleceğiz dedi ve şöyle devam etti “Ömrünü bilim ve araştırmaya vakfetmiş birçok bilim insanımızı onurlandıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ödülleri bizzat sahiplerine takdim etmesi onun siz bilim insanlarına ve TÜBA’ya verdiği değeri göstermesi açısından son derece kıymetli. Bu vesile ile TÜBA Uluslararası Akademi ile TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TESEP Ödüllerini almaya hak kazanan bilim insanlarını tebrik ediyorum. Ülkemizde bilimsel araştırmaların gelişmesi için kıdemli bilim insanlarının bilimsel çalışmalarını onurlandırılması kadar hayati bir husus da genç bilim insanlarının önlerinin açılması. TÜBA-GEBİP yanında TÜBA Genç Akademi oluşumu TÜBA’nın dünyadaki eğilimleri yakından takip ettiğini gençlerin de bilim camiasına katılımına sağlamaya verdiği önemi göstermektedir. TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim ödülleri de gençlerimize verdiğimiz ihtimamı gösteren diğer bir ödül. Ben TÜBA’ya Millî Teknoloji Hamlesi’ne olan desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum.

Bakan Yardımcısı Kacır sözlerine 20022’de vefat eden TÜBA Şeref Üyeleri Prof. Dr. Şinasi Özsoylu, Prof. Dr. Üner Tan, Prof. Dr. Onur Sayman ve Prof. Dr. Raşit Küçük hocalara rahmet dileyerek sonlandırdı.

TÜBA Üyesi Prof. Dr. Aziz Sancar'ın özellikle vurguladığı Özbekistan ile iş birliği

Genel Kurulda ayrıca TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve TÜBA Asli Üyesi, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Özbekistan Aziz Sancar Burs Programı Protokolüne imza attı.

Protokole göre; yılda en fazla 8 Özbekistanlı araştırmacının Türkiye’de doktora sırasında ve doktora sonrasında yapacakları araştırma çalışmaları TÜBA-TÜBİTAK Özbekistan Aziz Sancar Burs Programı yoluyla desteklenecek.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker Prof. Sancar’ın Özbekistan’a yaptığı ziyaretler sonrasında Akademi’den Özbekistan’a yönelik gençlere destek verilmesi konusunda talebi olduğunu söyledi ve “Hocamız bu talebi Prof. Mandal ve bana özellikle dile getirmişti. Biz bu rica doğrultusunda çalışmalarımızı tamamladık ve nihayetinde doktora ve doktora sonrası programımızı açıklıyoruz. Bu vesile ile hocamızın bu öngörüsü ve kadirşinaslığına ve ayrıca TÜBİTAK Başkanımıza da teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Mandal ise, Aziz Hoca ile yakın zamanda Özbekistan’daki iş birlikleri potansiyeli, özellikle genç bilim insanlarına karşı iş birliğinin artırılabileceği konularıyla ilgili sürekli bir istişareleri olduğunu dile getirdi ve TÜBİTAK için Özbekistan’la ilk kez uygulanacak olan bu program bursiyerleri TÜBA üyelerinin danışmanlığında yürütecek dedi.

Türkiye ve Özbekistan özelinde doktora ve üstü bilimsel ve teknolojik iş birliğinin teşvik edilmesi için hazırlanan program, TÜBA Üyesi, Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adını taşıyor. Program; doktora sırasında ve sonrasında temel bilimler; biyoloji, fizik, kimya, matematik, moleküler biyoloji ve genetik, mühendislik bilimleri, astronomi, yer ve uzay bilimleri, bilgi teknolojileri, tarımsal bilimler; tarım, gıda, hayvancılık, veterinerlik, sosyal bilimler alanında ise uluslararası ilişkiler, siyasi tarih ve eğitim bilimleri alanında yapılacak araştırmaları destekliyor.

Prof. Wang ve Prof. Demirköz’den Akademi Konferansı
2022 TÜBA Akademi Ödülü Sahibi Prof. Dr. Joseph Wang’dan “Wearable Electrochemical Sensors for Healthcare, Wellness, Nutrition and Aging” ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz’den “Büyük Veriden Bilimsel Bilgeliğe” Genel Kurul konferansının ardından Akademi Başkanı Şeker Genel Kurul oturumundaki sunumunu yaptı.

TÜBA 59. Genel Kurulunda berat takdimi


2021 yılında Şeref Üyesi seçilen 2019 yılı TÜBA Akademi Ödülü sahibi Prof. Dr. Jamil Ragep, 2020 yılı TÜBA Akademi Ödülü sahipleri Prof. Dr. Wael B. Hallaq, Prof. Dr. Okyay Kaynak ve Prof. Dr. Erik Jeppesen ile 2022 yılında yeni seçilen Şeref Üyeleri Prof. Dr. Ali Müfit Bahadır, Prof. Dr. Jeffry David Sachs, Prof. Dr. Messoud Ashina, Prof. Dr. Nazmi Volkan Adsay ve Prof. Dr. Esin Kahya arasından Genel Kurula katılım sağlayan Prof. Jeppesen, Prof. Dimitrov ve Prof. Kahya’ya üyelik beratları takdim edildi.

2021 yılında Asli Üyeliğe seçilen 2019 yılı TÜBA Akademi Ödülü sahibi Prof. Dr. Fatih Mehmet Uçkun katılım sağlayamazken ve Prof. Dr. Orhan Aydın’a Asli Üyelik beratı sunuldu. Ayrıca 2022 yılı GEBİP ve TESEP Ödül sahiplerine de beratları takdim edildi. Genel Kurul dilek ve temennilerin ardından sona erdi.