Osmanlı Tarihine Açılan Yeni Kapı: Clothing Norm and Attires of the Ottoman İlmiye Class

Osmanlı Tarihine Açılan Yeni Kapı: Clothing Norm and Attires of the Ottoman İlmiye Class

Dr. Öğr. Üyesi Murat Çelik tarafından hazırlanan Osmanlı İlmiye Sınıfı Kıyafet Normu ve Giysileri eseri TÜBA tarafından 2021 yılında yayımlanırken, eserin İngilizceye çevirisi Haziran 2022 itibarıyla TÜBA tarafından araştırmacıların ve ilgililerin faydasına sunuldu.

Eser, Türk eğitim tarihinde yeni bir yapılanma önermenin yanı sıra özellikle yükseköğrenim tarihi çalışmalarının teşkilat ve ders programlarının dışında başka konuların ele alınmasını da gündeme getiriyor. Türk ve Osmanlı yükseköğrenim tarihi çalışmaları içeriği ve tarihi deneyimi bakımından organizasyon ve müfredat dışındaki bağımsız alt disiplinler şeklinde araştırılması gereken konuların arasında önemli bir noktada duruyor.

“Clothing Norm and Attires of the Ottoman İlmiye Class: Student, Qadi, Mufti, Müderris, Naqip al-Ashraf, Qadiasker, Sheikh al-Islam: Classic Period in General Terms” adıyla Salim Korkmaz tarafından İngilizceye çevrilen eserde Türk ve Avrupa yazmalarındaki görseller yer alıyor; minyatürler ve diğer görseller hem dönemi betimliyor hem de ayrıntılara yer veriliyor.

İngilizce çevirisiyle birlikte eser; Osmanlı ilmiye teşkilatının kıyafetlerine yönelik yaklaşımların dünya yükseköğrenim tarihi çerçevesi içinde yapılacak tartışmalara dahil edilebilir hale gelmesini sağladı. Ayrıca eserin İngilizce versiyonu, dünyada yayımlanmış olan kulvarındaki diğer eserlerle karşılaştırılması için zemin oluşturuyor. İngilizce yayının varlığı diğer dillerdeki çalışmalara kaynaklık etmesinin yanı sıra Osmanlı yükseköğreniminin geniş bir zeminde tartışılarak anlaşılmasına zemin hazırlıyor.