TÜBA-Sürdürülebilir Finansın Geleceği: Ekonomik Dönüşümde Küresel Engeller ve Fırsatlar Sempozyumu Tebliğ Çağrısı

TÜBA, Sürdürülebilir Kalkınma ve Finans Çalışma Grubu organizasyonu ile “Sürdürülebilir Finansın Geleceği: Ekonomik Dönüşümde Küresel Engeller ve Fırsatlar” sempozyumunu 26-28 Nisan tarihleri arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. Sempozyum özetlerinin gönderileceği son tarih 12 Nisan 2024 şeklinde belirlendi.

Dünya genelinde giderek artan bir öneme sahip olan sürdürülebilirlik kavramının ekonomi ve finans dünyasında büyük meydan okumalarla karşı karşıya olduğunun altını çizen TÜBA Sürdürülebilir Kalkınma ve Finans Çalışma Grubu, konunun derinliklerine inmek ve küresel ölçekteki zorlukları tartışmak üzere “Sürdürülebilir Finansın Geleceği: Ekonomik Dönüşümde Küresel Engeller ve Fırsatlar” sempozyumuyla çeşitli disiplinlerden gelen uzmanlar ve bilim insanlarını bir araya getiriyor.

Sempozyum programı sürdürülebilir ekonomik ve finansal politikaların geliştirilmesine yönelik stratejik yaklaşımlar sunmak ve küresel meydan okumaların üstesinden gelmek için yenilikçi çözümler öneriyor. Program boyunca sürdürülebilir ekonomik büyüme ve finansal istikrarın sağlanmasında karşılaşılan zorluklar ele alınacak; diğer yandan iklim değişikliği, sosyal adalet, ekonomik eşitsizlikler ve çevresel sürdürülebilirlik gibi konu başlıkları sempozyumda tartışılması planlanıyor. Sempozum akademisyenler, politika yapıcılar, iş dünyası liderleri ve sivil toplum kuruluşları arasında etkileşimi teşvik ederek, sürdürülebilir bir gelecek için ortak bir vizyon oluşturmayı hedefliyor. Sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak, politika yapıcıları bilgilendirmek ve toplumun bu önemli konuya dair bilincini güçlendirmek için bir platform sunuyor.

Konu Başlıkları (Listedekilerle sınırlı değildir)

 • Küresel İklim Değişikliği ve Finans Sektörü Üzerine Etkileri
 • Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme: Yeşil Enerji ve Çevre Politikalarının Rolü
 • Karbon Ayak İzini Azaltmada Finansal Kurumların Yeri ve Sorumluluğu
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Küresel Ekonomiye Etkileri
 • Ekolojik Sürdürülebilirlik ve Finansal Piyasalar: Yatırım Stratejileri ve Risk Yönetimi
 • Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği: Finansal Destek Mekanizmaları
 • Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilir Finans: Yeni Teknolojiler ve Yöntemler
 • Küresel Isınma ve Doğal Afetler: Sigorta Sektöründe Yeni Yaklaşımlar
 • Yeşil Tahviller ve Sürdürülebilir Yatırım Fonları: Geleceğe Yönelik Finansal Araçlar
 • Enerji Sektöründe Dönüşüm: Yenilenebilir Kaynaklara Geçiş ve Ekonomik Etkileri
 • Faizsiz Finans Sektörünün Sürdürülebilir Ekonomideki Rolü
 • Yeşil Binalar ve Sürdürülebilir Şehircilik: Finansman Modelleri ve Politikaları
 • Küresel Ticaret ve Sürdürülebilir Finans: Yeşil Tedarik Zincirleri ve Etiği
 • Sosyal Etki Yatırımları ve Toplumsal Değişim
 • Küresel Enerji Politikaları ve Finansman: Geleceğin Enerji Sistemleri
 • Mikrofinans ve Kalkınma: Küçük İşletmelerin Güçlendirilmesi
 • Deniz Kaynakları ve Mavi Ekonomi: Sürdürülebilir Finansman Stratejileri
 • Küresel Sağlık ve Sürdürülebilir Finans: Pandemi Sonrası Ekonomiler

Konferans Takvimi
12 Nisan 2024
Özetlerin gönderilmesi için son tarih

26-28 Nisan 2024
Sempozyum tarihleri

Daha fazla bilgi için
https://symposium.tuba.gov.tr/