Resimli Kâmûs-ı Fransevî
2017
ISBN: 978-9944-252-86-7

Dr. Şerif Eskin tarafından yayına hazırlanan Fransızca-Osmanlı Türkçesi lügat, Şemseddin Sami’nin en mühim eserlerinden biridir. Şemseddin Sami, farklı türlerde pek çok eser vermiş olsa da daha ziyade sözlük-ansiklopedi yazar ve derleyiciliğiyle öne çıkmış, bu alandaki yayınlarıyla Türk bilim-kültür tarihinde haklı ve önemli bir yer edinmiştir. Son dönemde çoğunlukla Kâmûs-ı Türkî ile anılagelmişse de onu asıl ayrıcalıklı kılan çalışmaların başında kısaca Kâmûs-ı Fransevî adıyla anılan çalışması bulunmaktadır.Yayımlandığı dönem itibariyle eserin iddiası, sıradan bir yabancı dil kaynağı olmanın ötesinde modern bilim dilini kuşatmak ve kapsamlı bir başvuru kaynağı hâline gelmekti. Kâmûs-ı Fransevî, alanında ilk ve en önemli örnekler arasındadır. Şemseddin Sami’nin bu yâdigârı kimi hususiyetleri dolayısıyla bir döneme damgasını vurmuş olmakla birlikte hâlâ güncelliğini de koruyan bir klasik olarak düşünülebilir. Eserin ikinci cildi de yayına hazırlanmakta olup TÜBA yayınları kapsamında ilgilileri ile buluşturulacaktır.

 

Şemseddin Sami
M. Şerif Eskin