Hümâyûn-nâme
2017
ISBN: 978-605-2249-04-8

Dünyaca ünlü Kelile ve Dimne hikâyelerinin 16. yüzyılda Türkçe'ye yapılmış bir tercümesi olan Hümâyûn-nâme, sahip olduğu estetik nitelikler sayesinde yüzyıllar boyunca Türk insanının gündeminde kalmıştır. Eserin uzun asırlar boyunca sürekli gündemde kalmasının temel sebebi onun klasik Türk nesrinin nadide örnekleri arasında yer almasıdır. Eser, içerik itibariyle şüphesiz ki eşsiz bir değere sahiptir. Ancak Hümâyûn-nâme’de sadece vak’a anlatımı tercih edilmemiş, hikâyeler anlatılırken, deyim yerindeyse, söz cevherlerinin en kıymetlileri mana deryasından çıkartılıp getirilerek okuyucuya takdim edilmiştir. Bu özelliği de Hümâyûn-nâme’ye hiç bitmeyecek dünya çapında bir şöhret kazandırmıştır. Eser sadece nesir vadisinde değil, minyatür alanında da büyük bir ekol, bir gelenek oluşturmayı başarmıştır. Pek çok Batı diline de tercüme edilen Hümâyûn-nâme Batı’da uyandırdığı tesir dolayısıyla Kelile ve Dimne adının önüne geçmiş, bu eserlere genel olarak Hümâyûn-nâme denmeye başlanmıştır. Eser Doç. Dr. Tuncay BÜLBÜL tarafından yayına hazırlanmıştır. Kitabın arkasında eserin Yazma nühsasının CD'sinin yer alacağı eserin diğer nüshalarında yer alan minyatürler de kitaba dahil edildi. Dolayısıyla bu haliyle orjinal bir çalışma ortaya çıkmış oldu.

Filibeli Alâaddîn Ali Çelebi
Tuncay Bülbül