Reflections on the Pandemic in the Future of the World
Eylül 2020
ISBN: 978-605-2249-53-6

TÜBA tarafından yayımlanan “Reflections on the Pandemic in the Future of the World” pandeminin dünyaya etkilerini tüm detaylarıyla gözler önüne seriyor.

COVID-19 salgını tüm dünyayı dönüştürdü ve dönüştürmeye devam ediyor. Salgının etkileri insanlığı pek çok açıdan etkileyecek niteliğe sahip. Eğitim, sağlık, ekonomi, ticaret, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kurumların geleceği, insan psikolojisi, sosyolojik dönüşümler, etik konular salgının etkilerinin hissedildiği alanlar. Ayrıca gıda güvenliği, çevre, uzay ve kutup çalışmaları da yeni dönemde yeni gelişmeler yaşanacağını gösteriyor. Bunun yanında teknolojik gelişmeler ile eğlence, medya ve spor sektörü de salgının etkisiyle dönüşmeye başladı.

İçeriği ile konuyu en geniş kapsamda ele alan eserlerin başında gelen “Reflections on the Pandemic in the Future of the World” başlıklı İngilizce kitapta pandeminin yansımaları çok boyutlu olarak ele alınıyor. Çalışmadaki bölümlerde postpandemik dönemde yaşanması beklenen dönüşümler ile ilgili öngörüler yer alıyor.

Prof. Muzaffer Şeker, Prof. Ali Özer, Dr. Cem Korkut