Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği
2020
ISBN: 978-605-2249-48-2

“Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği” adlı çalışma; TÜBA-Bilişim Teknolojileri ve İletişim Çalışma Grubu öncülüğünde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Bilişim Teknolojisi ve İletişim: İnternet ve Toplumsal Etkileri” başlıklı çalıştayın ardından hazırlanan çok sayıda bilim insanı ve alanında uzman isimlerin kaleme aldığı tespit, öngörü ve analizlerinden oluşuyor.  TÜBA’nın “bilimsel konular ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemelerde bulunmak ve danışmanlık yapma” görevi kapsamında yayımlanan eser, bilişim teknolojilerindeki değişim ve dönüşümün bilim insanları tarafından kapsamlı ve multidisipliner bakış açısıyla ele alıyor.

Muzaffer Şeker, Yasin Bulduklu, Cem Korkut, Mürsel Doğrul