TESEP Halil İnalcık Özel Ödülü

İhtilaller Çağında Osmanlı Ordusu: Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyoekonomik ve Sosyopolitik Değişim Üzerine Bir İnceleme (1793-1826), Doç. Dr. Fatih Yeşil, Türk Vakfı Yurt Yayınları, 2016.

Kaydadeğer Eser Ödülü

İleri Dinamik, Prof. Dr. Yücel Ercan, Ses Yayınları, 2016.

Kaydadeğer Eser Ödülü

Hz.Muhammed Döneminde Yahudiler, Prof. Dr. Nuh Arslantaş, KURAMER Yayınları, 2016.