TÜBA, Türkiye’nin ulusal bilim akademisi olma sorumluluğu ile bilim ve kültür mirasımıza verdiği önem ve 497 sayılı kuruluş KHK’sında da belirtildiği gibi “toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak, bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak, gençleri bilim ve araştırma alanına yönlendirmek” yükümlülükleri doğrultusunda, “Türk – İslam Bilim Kültür Mirası Projesi”ni başlatmıştır. TÜBA’nın 2014 yılında başlattığı Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası (TİBKM) Projesi, 2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine sürdürülmektedir.

Türk – İslam Bilim Kültür Mirası Projesi, insanlığın bilgi birikimine katkıda bulunmuş, Türk-İslam bilim ve kültür mirasına ait klâsik eserlerin tıpkıbasımı, transliterasyonu, günümüz Türkçesine çevrilmesi ve yayımlanması yoluyla kütüphanelerdeki atıl durumlarından kurtarılarak bilim ve kültür insanlarımız ile gelecek kuşakların yararlanmasına sunma amacını taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda, yeni nesillerin geçmişimizin önemli değerleri olan Türk bilim insanlarını tanımaları ve onlara hak ettikleri değeri vermeleri sağlanacaktır. Ayrıca, Türk düşünce tarihinde büyük öneme sahip, Arapça, Farsça ve farklı Türk lehçelerindeki bu eserlerin, günümüz Türkçesine kazandırılarak 21. yüzyıl okuyucularına ulaştırılması, Türklerin düşünce ve kültür tarihindeki konumunu da hatırlatmaya katkı sağlayacaktır. Projenin, ülkemizin bilimsel gelişimi için gerek duyulan özgüven ve motivasyona sağlayacağı katkı, bilimsel çalışmalar için oluşturacağı destek ve teşvik ile tarihsel bir öneme sahip olduğu değerlendirilmektedir.

Proje kapsamında son olarak Aralık 2017’de baskısı gerçekleştirilen 12 eserle birlikte toplam 20 eser yayınlanmıştır.

Satın almak için tıklayınız

İlgili Haberler