TÜBA Üyelerine

TÜBA Üyelerine "10 Ödül"

TÜBİTAK 2018 yılı “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri”ni kazananlar açıklandı. Bu yıl 3 Bilim Ödülü, 3 Özel Ödül ve 12 Teşvik Ödülü olmak üzere verilen toplam 18 ödülün 10'unu TÜBA üyeleri kazandı.

2018 Yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü’nün sağlık bilimleri alanında sahibi TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç olurken, Özel Ödülü ise yine sağlık bilimleri alanında Akademi Asli Üyesi Prof. Dr. Ömer Küçük kazandı.

Teşvik Ödülleri’nin sahibi ise; temel bilimler alanında 2017 TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Hasan Şahin, 2016 TÜBA-GEBİP Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Emrullahoğlu, Doç. Dr. İmren Hatay Patır ile 2013 TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Mehmet Zahmakıran, mühendislik bilimleri alanında 2015 TÜBA-GEBİP Üyeleri Doç. Dr. Engin Durgun, Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu ve sosyal bilimler alanında ise 2014 TÜBA-GEBİP Üyeleri Doç. Dr. Cengiz Erişen ve Doç. Dr. Eren İnci oldu.

Ödüller daha sonra ilan edilecek tarihte düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. Ödül kazanan tüm bilim insanlarımızı tebrik ediyor, sağlık ve başarılarının devamını diliyoruz.

2018 “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri"ni Kazanan Bilim İnsanları:

BİLİM ÖDÜLLERİ
Mühendislik Bilimleri
Prof. Dr. Mustafa Erdik
“Deprem Mühendisliği alanında deprem riski konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği, Deprem Mühendisliği
Araştırma Alanları: Deprem Tehlikesi ve Risk Belirlemesi
Görev Yeri: Boğaziçi Üniversitesi - Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Cengiz Kahraman
“Endüstri Mühendisliği alanında bulanık mantık teori ve uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Endüstri Mühendisliği
Araştırma Alanları: Mühendislik Ekonomisi, İstatistiksel Karar Verme, Çok Ölçütlü Karar Verme, Kalite Yönetimi, Bulanık kümelerle karar verme
Görev Yeri: İTÜ İşletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

Sağlık Bilimleri
Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç
“Nörodejeneratif hastalıklar alanında nörodejeneratif hastalıkların patofizyolojisi, hücresel sinyal iletim yolaklarının regülasyonu ve sirkadyen ritim ile olan ilişkileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Fizyoloji
Araştırma Alanları: Nörodejenerasyon, İnme ve tedavisi
Görev Yeri: İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, REMER Araştırma Merkezi

ÖZEL ÖDÜLLER
Temel Bilimler
Prof. Dr. Mehmet Acet
“Fizik alanında ters-magnetokalorik etkisi konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.
Anabilim Dalı: Fizik, Yoğun Madde Fiziği
Araştırma Alanları: Yapı ve magnetizma etkileşmeleri
Görev Yeri: Duisburg-Essen Üniversitesi

Mühendislik Bilimleri
Prof. Dr. Tanju Karanfil
“Çevre Mühendisliği alanında dizenfeksiyon yan ürünleri, adsorption, membran prosesleri ve su kalitesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.
Anabilim Dalı: Çevre Mühendisliği
Araştırma Alanları: İçme Suyu Arıtması, Fizikokimyasal prosesler
Görev Yeri: Clemson University, Clemson, USA

Sağlık Bilimleri
Prof. Dr. Ömer Küçük
“Kanser ve beslenme alanında likopen ve soya izoflavonları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.
Anabilim Dalı: Hematoloji ve Medikal Onkoloji
Araştırma Alanları:Bitkisel, doğal ve kanser önleyici bileşiklerin insanlarda etkinliğini ve mekanizmalarını göstermek için yapılan Faz I ve II klinik çalışmalar,
Ara bitiş noktaları olarak kanser riski ve ilerleme biyobelirteçleri kullanılmakta ve faz III klinik çalışmalarına başlamadan önce bu biyobelirteçlerin kemoprevantif maddeler tarafından modülasyonu küçük klinik çalışmalar,
Mikro besinlerin ve fitokimyasal maddelerin çeşitli kanser türlerindeki hücre büyümesi, apoptoz, metastaz, oksidatif stres ve enflamasyonbiyobelirteçleri,
Besinsel müdahaleler (özellikle soya izoflavonları ve likopen ile) sonucu oluşan kanser gelişimindeki ve ilerlemesindeki genetik ve epigenetik yolakların modülasyonu,
Fitokimyasallar, meditasyon, yoga, fizik aktivite, masaj terapisi ve diğer akıl-vücut yaklaşımlarını içeren bütünleyici tıp yöntemleri.
Görev Yeri: Emory University School of Medicine, Winship Cancer Institue, Department of Hematology and Medical Oncology

TEŞVİK ÖDÜLLERİ
Temel Bilimler
Doç. Dr. Mustafa Emrullahoğlu
“Organik kimya alanında organik sentez ve kemosensör tasarım konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Kimya /Organik Kimya
Araştırma Alanları:Kemosensör ve Biyosensör Tasarım, Sentez ve Biyolojik Uygulamaları,
Canlı hücreler içerisinde biyolojik öneme sahip bileşiklerin varlığını, konumunu, hücre içi geçiş güzergahlarını belirleyen ve görüntülenmelerine olanak sağlayan kemosensörlerin (kimyasal sensörlerin) geliştirilmesi,
Geçiş Metalleri eşliğinde yeni organik sentez yöntemlerin geliştirilmesi,
Fotodinamik terapi ajanlarının geliştirilmesi
Görev Yeri: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Bölümü

Prof. Dr. Veysi Erkcan Özcan
“Deneysel yüksek enerji fiziği alanında uluslararası deneylerde yapmış olduğu yeni temel parçacıkların keşfi ve hassas ölçümleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Fizik, Yüksek Enerji Fiziği
Araştırma Alanları: Deneysel Parçacık Fiziği (özellikle büyük çarpıştırıcılarda keşif analizleri, hassas ölçümler ve bunların fenomenolojik yorumlanması, ayrıca küçük deneysel hızlandırıcılar ve parçacık algıcı fiziği)
Görev Yeri: Boğaziçi Üniversitesi, Fizik Bölümü

Doç. Dr. İmren Hatay Patır
“Kimya, sıvı-sıvı arayüzey elektrokimyası, kataliz ve yenilenebilir enerji alanlarında oksijen indirgenmesi, hidrojen üretimi, geçiş metal nanoparçacıklarını içeren ucuz ve verimli katalizör geliştirilmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Kimya, Biyoteknoloji
Araştırma Alanları: Hidrojen Üretimi, Fotokatalitik Hidrojen Üretimi, Sıvı/Sıvı Arayüzeyler, Oksijen İndirgenmesi, Geçiş Metal Nanoparçacık Katalizörleri
Görev Yeri: Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü

Doç. Dr. Hasan Şahin
“Nano-ölçek malzemelerin özelliklerinin anlaşılması için gerçekleştirdiği hesaplama temellikonulardaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Fizik
Araştırma Alanları: Nanoteknoloji, Malzeme Bilimi, Teori, Hesaplamalı Fizik
Görev Yeri: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fotonik Bölümü

Doç. Dr. Mehmet Zahmakıran
“Anorganik kimya ve kataliz alanlarını kapsayan kolloidal ve katı destekli kararlı metal nanoparçacıklarının geliştirilmesi, tanımlanması ve katalitik uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Kimya, Anorganik Kimya
Araştırma Alanları: Nanoteknoloji, Nanomalzemeler, Gözenekli Malzemeler, Atomik Katman Depolama, Kataliz, Organik/Anorganik Katalitik Tepkimeler, Çevre Kimyası
Görev Yeri: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Mühendislik Bilimleri
Doç. Dr. Nadir Dizge
“Membran prosesler alanında su kaynaklarının korunması ve evsel/endüstriyel atıksulardan su geri kazanımı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Çevre Mühendisliği
Araştırma Alanları: Membran prosesler, Su geri kazanımı, Yenilikçi membran üretimi, Atıksu arıtımı, Çevre nanoteknolojisi, Temiz üretim teknolojileri
Görev Yeri: Mersin Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Engin Durgun
“Hesaplamalı malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanında yenilenebilir ve temiz enerji, çimento kimyası ve çevresel etkileri, üstün özellikli nanomalzeme öngörüsü ve uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Fizik, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Araştırma Alanları: Hesaplamalı Nanobilim ve Nanoteknoloji, Nanomalzeme Fiziği, 2-boyutlu malzemeler, hidrojen enerjisi, yüzey kimyası
Görev Yeri: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, UNAM-Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü

Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu
“Elektrik-elektronik mühendisliğinde fotonik alanında biyomalzeme tabanlı fotonik aygıtlar konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Araştırma Alanları: Fotonik, optoelektronik, nanomalzemeler, optik
Görev Yeri: Koç Üniversitesi

Sosyal Bilimler
Doç. Dr. Cengiz Erişen
“Siyaset bilimi alanında siyaset psikolojisi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Siyaset Bilimi
Araştırma Alanları: Siyaset Psikolojisi, Siyasal Davranış, Siyaset Bilimi Metodolojisi, Karşılaştırmalı Siyaset
Görev Yeri: Yeditepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Doç. Dr. Eren İnci
“Kent ekonomisi alanında araç park yerlerinin ekonomik analizi konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Ekonomi
Araştırma Alanları: Kent Ekonomisi, Ulaştırma Ekonomisi, Parklanmanın Ekonomisi
Görev Yeri: Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Dr. Ahmet Şensoy
“Finans alanında piyasa iç yapısı, sistematik risk ve finansal ağlar konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Finans
Araştırma Alanları: Piyasa İç yapısı, Varlık Fiyatlama, Uluslararası Finans, Kompleks Sistemler
Görev Yeri: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İşletme Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa Sami Topçu
“Fen bilimleri eğitimi alanında sosyo-bilimsel konular, argumantasyon ve epistemolojik inançlar konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi
Araştırma Alanları: Fen Eğitimi, Öğretmen Eğitimi, STEM Eğitimi
Görev Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi