TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Saadet Yüksel AİHM Türkiye Hâkimi Seçildi

TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Saadet Yüksel AİHM Türkiye Hâkimi Seçildi

2018 TÜBA-GEBİP Ödülü Sahibi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Saadet Yüksel, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu tarafından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hâkimi seçildi.

AİHM'de Türkiye adına görev yapan Prof. Dr. Işıl Karakaş'ın görev süresinin sona ermesiyle birlikte Türkiye tarafından belirlenen üç kişilik hâkim aday listesinin Avrupa Konseyi (AK) Danışma Paneli incelemesinin ardından AK’nin 47 üyesinin milletvekillerinden oluşan AKPM Hakim Seçim Komisyonu'na sunuldu. Doç. Dr. Saadet Yüksel, AKMP oylaması sonucunda 111 oy aldı. Ortaya çıkan sonuca göre Doç. Yüksel AİHM'de Türkiye adına 9 yıl görev yapacak.

Doç. Dr. Saadet Yüksel kimdir?
2004 yılında lisans eğitimini tamamladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, 2006 yılında Avrupa Birliği hukuku yüksek lisans derecesini aldı. 2011 yılında ikinci yüksek lisansını üstün başarıyla Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Doktora çalışmalarının bir kısmını Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde sürdürdü ve 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden doktora derecesini elde etti.

ABD’de, Harvard Hukuk Fakültesi ve Georgetown Hukuk Fakültesi, Katar’da HBKU Hukuk Fakültesi dahil olmak üzere dünyanın sayılı hukuk fakültelerinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Çalışmalarında, hak ve özgürlüklerin korunması, anayasa yargısı, karşılaştırmalı anayasa yargısı, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde Türkiye’deki anayasa değişiklikleri ile anayasa dizayn ve yapım süreçleri konuları üzerine yoğunlaştı. İncelediği anayasa hukuku ve insan hakları konularını hem Kıta Avrupası hem de Anglo Sakson hukuk düzeni açısından kapsamlı karşılaştırma ve değerlendirme ortaya koyarak sundu. İletişimin önleme amaçlı denetlenmesi konusuna özel yaşamın gizliliği hakkı açısından yaklaşan ilk kapsamlı çalışmalardan birini yaptı; bu alandaki çalışması ulusalüstü rapor ve ulusal yargı kararlarında referans olarak kullanıldı. Ölçülülük standardının bir anayasal analiz metodu olarak, bu standardı benimseyen devletlerin yargı düzeni ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında, Türkiye’de anayasa yargısı tarafından nasıl uygulanacağına yönelik kitap ve makaleleri ile anayasa hukuku ve insan hakları literatürüne özgün katkı sağladı. “Anayasa Yargısında İbadet Özgürlüğü” isimli son eserinde din özgürlüğüne yönelik talepler açısından din-devlet ilişkisine yoğunlaşmaktan öte, din özgürlüğü üzerinden giderek din-devlet ayrılığıyla ilişkilendirebilecek bir anlayışı karşılaştırmalı örneklerle sundu; ölçülülük standardını uygulayarak Türkiye’de anayasa yargısının nasıl bir içtihat geliştirebileceğini ele aldı.

Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası gibi bilimsel dergilerde yayın kurulu üyeliği ve hakemlik yaptı. Ulusal ve uluslararası yayın olarak basılmış makale, kitap bölümü ve çevirilerini de kapsayan 15 eseri bulunan Yüksel’in ayrıca 3 bilimsel kitap çalışması bulunuyor. 2018 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi de olan Doç. Dr. Saadet, Yüksel İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyor.