TÜBA-GEBİP Üyelerine “ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Ödülü”

TÜBA-GEBİP Üyelerine “ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Ödülü”

TÜBA-GEBİP Ödülü’nü 2018 yılında kazanan Doç. Dr. Emrullah Görkem Günbaş, 2017 yılı ödül sahipleri; Doç. Dr. Ertuğrul Başar, Doç. Dr. Mehmet Emre Taşgın, Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Dr. Öğr. Üyesi Bilge Baytekin, Dr. Öğr. Üyesi A. Ercüment Çiçek, Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Yerci, Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray Yıldız, 2016 yılı kazananları; Doç. Dr. Güneş Özhan Baykan, Doç. Dr. Pınar Yılgör Huri 2014 yılı ödülü sahipleri; Doç. Dr. Cem Sevik ve Dr. Öğr. Üyesi Urartu Özgür Şafak Şeker ve 2011 yılı kazananı Prof. Dr. Sreeparna Banerjee ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Ödülü’ne layık görüldüler.

Ödül Töreni 19 Aralık 2017 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi. Araştırmalarıyla bilim alanlarından birinin gelişmesine katkıda bulunan ya da bu alanda ülke sorunlarının çözümüne yardımcı olan 40 yaşını doldurmamış genç araştırmacılara verilen Araştırma Teşvik Ödülü’nü; ODTÜ’den Doç. Dr. Emrullah Görkem Günbaş ve Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Yerci, Koç Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ertuğrul Başar, Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Emre Taşgın, Atatürk Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Bilkent Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Bilge Baytekin, Dr. Öğr. Üyesi A. Ercüment Çiçek, Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray Yıldız ve Dr. Öğr. Üyesi Urartu Özgür Şafak Şeker, Dokuz Eylül Üniversitesi Doç. Dr. Güneş Özhan Baykan, Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Pınar Yılgör Huri, Anadolu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cem Sevik alırken ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sreeparna Banerjee 2018 Öğretim Yılı ODTÜ Yılın Eğitimcisi Ödülü’nü kazandı.

ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı bilimsel teknolojik gelişmeye hizmet amacıyla ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin kurucularından bilim adamı çok değerli öğretim üyesi ve büyük insan Prof. Dr. Mustafa N.PARLAR’ın anısını yaşatmak üzere 12 Ocak 1981 tarihinde kurulmuştur. Vakfın amacı üniversite-endüstri ilişkilerini geliştirmek, bilimsel araştırmalara ve araştırmacılara destek olmak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne teknik donanım ve gereç sağlamak, öğrencilerine burs vermek, öğretim elemanlarına maddi destek sağlamaktır. Vakıf aynı zamanda bilim ve endüstride yapılan araştırma çalışmalarını ve hizmetlerini değerlendirmek, yetişmekte olan kuşakları özendirmek teşvik etmek amacıyla her yıl Onur, Bilim, Hizmet İle Araştırma ve Teknoloji Teşvik Ödülleri ile ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde doktora ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik ODTÜ Yılın Tezi Ödülleri, öğretim elemanlarına yönelik ODTÜ Yılın Eğitimcisi Ödülleri vermekte ve 1996-1997 öğretim yılında başlatılan yeni bir uygulamayla Tez Danışman’ı Ödülleri ve üç kez eğitim ödülü alan öğretim üye veya elemanlarına ODTÜ Eğitimde Üstün Başarı Ödülleri vermektedir.

Onur Ödülü
Prof. Dr. Mehmet Ali Alpar – Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilim Ödülü
Prof. Dr. Erhan Budak – Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. M. Lütfi Öveçoğlu – İstanbul Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Yaşar Murat Elçin – Ankara Üniversitesi, Kimya Bölümü

Araştırma Teşvik Ödülü
Prof. Dr. Ayşegül Askan Gündoğan – ODTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Ertuğrul Başar – Koç Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Güneş Özhan Baykan – Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü
Doç. Dr. Hazım Kemal Ekenel – İTÜ, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Emrullah Görkem Günbaş – ODTÜ Kimya Bölümü
Doç. Dr. Pınar Yılgör Huri – Ankara Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Mehmet Melikoğlu – Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Halil Mecit Öztop – ODTÜ, Gıda Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Özcan Öztürk – Bilkent Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Cem Sevik – Anadolu Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Semih Onur Sezer – Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Mehmet Emre Taşgın – Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü
Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan – Atatürk Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Bilge Baytekin – Bilkent Üniversitesi, Kimya Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi A. Ercüment Çiçek – Bilkent Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Erkan Kiriş – ODTÜ, Biyolojik Bilimler Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Can Kozçaz – Boğaziçi Üniversitesi, Fizik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Urartu Özgür Şafak Şeker – Bilkent Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Nano Teknoloji Araştırma Merkezi
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Yerci – ODTÜ, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray Yıldız – Bilkent Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Dilşad Yılmazel – ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü

2017 – 2018 Öğretim Yılı ODTÜ Eğitimde Üstün Başarı Ödülü
Öğr. Gör. Muhtar Ural Uluer Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü

2017 – 2018 Öğretim Yılı ODTÜ Yılın Eğitimcisi Ödülü
Prof. Dr. Sreeparna Banerjee Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Gaye Teksöz Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Nilay Yavuz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Şefika Akile Zorlu Durukan Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ozan Keysan Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Harun Koku Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Öğr. Gör. Fuat Gökçe Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2017 – 2018 Öğretim Yılı ODTÜ Yılın Tezi Ödülü
Hatice Ceren Ateş – Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve Nanoteknoloji Bölümü
Danışman: Prof. Dr. Haluk Külah ve Doç. Dr. Ebru Özgür
Tez Konusu: Kandaki Ender Tümör Hücrelerinin Mikroakışkan Kanal İçi Biyo – Aktif Oksit Yüzeyde Yakalanması

Cihan Ateş – Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Bölümü
Danışman: Prof. Dr. Görkem Külah ve Prof. Dr. Nevin Selçuk
Tez Konusu: Gri – Olmayan Gaz ve Gri – Olmayan Parçacık Etkilerinin Akışkan Yataklı Yakıcılarda Modellenmesi

Gökhan Bahçecioğlu – Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Bölümü
Danışman: Prof. Dr. Vasıf Hasırcı ve Prof. Dr. Nesrin Hasırcı
Tez Konusu: Üç Boyutlu Basım ve Doku Mühendisliği Yöntemleriyle Üretilmiş Polikaprolakton / Hidrojel Temelli Yapay Menisküs

İlker Bozcan – Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Danışman: Doç. Dr. Sinan Kalkan
Tez Konusu: Boltzmann Makineleri Kullanarak Bağlamsallaşmış Sahme Modellemesi

Nilüfer Can Daşkın – Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü
Danışman: Doç. Dr. Çiler Hatipoğlu
Tez Konusu: A Conversation Analytic Study Of Reference To A Past Learning Event In L2 Classroom Interaction: Implications For Informal Formative Assessment

Volkan Deli – Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Bölümü
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Çağatay Topal
Tez Konusu: Humanitarian Governance Of Forced Migration: Experiences Of Iraqı Refugees Resettled In Arizona, United States Of America

Abdullah Buğrahan Karaveli – Fen Bilimleri Enstitüsü, Yer Sistem Bilimleri Bölümü
Danışman: Prof. Dr. Bülent Gültekin Akınoğlu ve Prof. Dr. Uğur Soytaş
Tez Konusu: Türkiye İçin Güneş Elektriği Yazılımı Solar Turnkey’in Algoritmasının Geliştirilmesi

Enver Hakan Konaç – Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilim ve Teknoloji Politika Çalışmaları Bölümü
Danışman: Prof. Dr. Mehmet Teoman Pamukçu
Tez Konusu: Academic Entrepreneurs: Motivational Aspects, Challanges And Success Criteria In Technology Development Zones In Ankara

Kamil Otal – Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Kriptografi Anabilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. Ferruh Özbudak
Tez Konusu: Constructions Of Cylclic Subspace Codes, Cyclic Constant Dimension Codes, And Subspace Packings

Fatih Pişkin – Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Danışman: Prof. Dr. Tayfur Öztürk
Tez Konusu: Çoğulcu Yaklaşımla Hidrojen Ayırıcı Membranların Geliştirilmesi

Şiar Deniz Yavuz – Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü
Danışman: Doç. Dr. Ender Ciğeroğlu ve Doç. Dr. Zihni Burçay Sarıbay
Tez Konusu: Silindirik Dişliler, Düz ve Spiral Konik Dişlilerden Oluşan Bir Dişli Kutusunun Doğrusal Olmayan Dinamik Analizi

Gökçen Yılmaz – Enformatik Enstitüsü, Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aslı Akçamete Güngör ve Prof. Dr. Onur Demirörs
Tez Konusu: Bim – Carem: A Reference Model For Building Information Modelling Capability Assesment