TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Güven Arsebük’e

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Güven Arsebük’e

İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı tarafından ödül olarak bir armağan kitap verildi.