TÜBA’dan Doğal Gaz Çalıştayı Raporu

TÜBA’dan Doğal Gaz Çalıştayı Raporu

TÜBA-Enerji Çalışma Grubunun hazırladığı Doğal Gaz Çalıştayı Raporu yayımlandı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker yaptığı açıklamada; TÜBA tarafından gerçekleştirilen Doğal Gaz Çalıştayında konu başlıkları ve konuşmacıların Akademi Asli Üyesi ve aynı zamanda TÜBA-Enerji ÇAlışma Grubu Yürütüsücüsü  Prof. Dr. İbrahim Dinçer ve grup üyeleri tarafından multi-disipliner ve bilimsel bir yaklaşımla belirlendiğini ifade etti ve Çalıştay kapsamında değerlendirilen konular çerçevesinde oluşturulan Raporun ise stratejik planların hazırlanmasında ve kısa, orta ve uzun dönemli yol haritalarının dikkate alınmasında önemli katkılar sağlayacağının altını çizdi. Bu kapsamda yayımlanan, gelecekte yürütülmesi programlanan çalışmalar için önemli veriler sunan  Raporun, Enerji Çalışma Grubunun uzun süren titiz emeğiyle hazırlandığını söyledi. 

Bilimsel ve teknolojik olarak farklı boyutlara geçişe imkân sağlayacak yerli ve millî bir doğal gaz sektörü oluşturmanın Türkiye’nin bağımsızlığı açısından önemli olduğunu dile getiren Prof. Şeker, TÜBA-Enerji Çalışma Grubunun; enerji alanında Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknolojik konularda çalışmalar yaptığını, bilgi ürettiğini vurgulayarak stratejik ve politik görüşleri değerlendirdiğini, politikalar ürettiğini, çıkardığı yol haritalarını yetkililere çözüm odaklı raporlamalar şeklinde sunduğunu söyledi.

Prof. Şeker şu şekilde devam etti: “Tüm enerji alternatifleri üzerine çalışmalar yaparak geçmiş dönemlerde de raporlar hazırlayan Enerji Çalışma Grubumuz; enerji konusunda ülkemizin enerji bağımsızlığına, bilimsel ve teknolojik gelişimine, stratejik enerji önceliklerinin belirlenmesine katkı sağlayacak etkin ve yetkin bir kurumsal yapıyı oluşturarak, bu konuda Türkiye’nin önceliklerini çalışma grubunun da önceliği olarak görerek çalışmalarını yürütüyor. Ülkemizin alternatif enerji kaynakları arayışında kararlı olmasının en önemli göstergesi son dönemlerde yapılan yatırımlarla ve teşviklerle güneş enerji santralleri, rüzgâr enerji santralleri, hibrit yapılar, nükleer enerji yatırımlarının yanı sıra ülkemizin münhasır ekonomik bölgesinde sondaj yapan Oruç Reis, Fatih, Yavuz ve Kanuni gemileri her imkân ve fırsatın enerjiye ulaşım için değerlendirildiğinin bir kanıtıdır. Keşfedilen rezervin Türkiye’nin her alanda açılımına, girişimine, iyileşmesine ve büyümesine katkı sağlayacak bir potansiyelde olmasını ümit ediyoruz. Doğal gaz keşfinin önümüzdeki dönemde ülkemize daha fazla fayda ve verimlilik sağlaması için, enerji boyutundan toplumsal refaha kadar, araştırma-geliştirmeden inovasyon ve teknoloji geliştirmeye dek bütün safhalarının bugünden planlanması gerekiyor. Enerji, ülkemizin en büyük ithalat kalemlerinden birisi olması nedeniyle bütçe ve ülkenin refahı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple, alternatif enerji kaynakları oluşturmak suretiyle sürdürülebilir enerji temininin yanı sıra, enerji maliyetleri düşürülüyor ve enerji arz güvenliği sağlanıyor. Bu politikalar, üretim sektöründe ülkemizi dünya piyasalarında daha rekabetçi bir konuma getirmenin yanında ülkemizin istihdam ve refahına da katkı sağlayacak bir gelişme stratejisi olarak değerlendirilmeli.” dedi. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ayrıca tüm bu çalışmalarla birlikte eğitim ve insan kaynaklarını destekleyerek araştırma altyapısı, bilimsel ve teknolojik kabiliyetleri ile önümüzdeki on yıllara yönelik şekilde Türkiye’nin yeni döneme hazırlanması ve bu konuya özel önem vererek yatırım yapması gerekliliğine dikkat çekti.

TÜBA−Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer ise Enerji Çalışma Grubu'nun Türkiye açısından stratejik öneme sahip enerji konuları üzerine çalıştay ve paneller düzenleyerek ilgili paydaşları bir araya getirdiğini; mevcut durumu, gelecek projeksiyonlarını tartışarak  raporladığını kaydetti ve  "Enerji Çalışma Grubu daha önce gerçekleştirdiği Nükleer, Rüzgâr, Güneş, Temiz Kömür, Enerji Depolama ve Jeotermal çalıştaylarının bir devamı olarak ülkemiz için büyük bir önem arz eden doğal gaz alanında araştırmalar yapan bilim insanlarının yanı sıra, kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya geldiği geniş kapsamlı bir platform oluşturdu. Yine bu doğrultuda hazırladığımız TÜBA−Doğal Gaz Çalıştayı ve Paneli’yle de çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, sanayi ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin yanı sıra yurt dışından akademi ve sektör temsilcileri katılarak görüş ve önerileriyle etkinliğe katkı sağladı; pandemi sonrası küresel enerji piyasalarını değerlendirdikten sonra Karadeniz derin sularında tespit edilen doğal gaz rezervinin ülkemiz ve bölge açısından önemine yönelik önemli mesajlar verildi. İlgili kurumların yöneticileri, enerji uzmanları ve dış paydaşların da dahil olduğu çalıştayda iki gün süresince, TÜBA Üyelerinin de yer aldığı alanında uzman 27 katılımcı, “Türkiye’nin Ekonomi Güvenliğinde Enerjinin Rolü”nden “Dünya’da ve Türkiye’de Doğal Gaz Politikaları, Stratejileri ve Teknik Boyutlar”ına, “Doğal Gaz Yatırımları, Gelecek Projeksiyonları ve Öneriler”den, “TANAP Boru Hattı Kontrol ve Elektronik Güvenlik Sistemleri”ne kadar enerjinin ve özelinde doğal gaz sektörünün küresel ve ülkemiz açısından dünü, bugünü ve geleceği mercek altına alınmış ve teknik boyutlardan ekonomik ve politika perspektiflerine kadar bir çok alanda bilgi paylaşımları ve tartışmalar gerçekleştirildi. Nihayetinde hazırlanan bu Rapor, bu iki günlük program sürecinde sunulan bildiriler esas olmak üzere, güncel literatürden taranan bilimsel çalışmaların derlenmesiyle hazırlandı.” dedi.

TÜBA Doğal Gaz Raporunu indirmek için: https://bit.ly/3udXWaa