TÜBA Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı Raporu Yayımlandı

TÜBA Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı Raporu Yayımlandı

TÜBA Kanser Çalışma Grubu tarafından 27-28 Haziran 2014’te tarihinde çeşitli kurum ve kuruluşlardan 200’ü aşkın yönetici ve bilim insanının katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilen Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı’nın Raporu yayımlandı.

Her yıl 162.000 yeni kanser vakası…
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ın da katıldığı Çalıştay’da,  çok  önemli bir hastalık  olan kanser konusunda durum analizi yapılarak geleceğe ilişkin strateji ve politikalar ele alındı. Türkiye’de  genetik ya da çevresel etkilerle ortaya çıkan her yıl 162.000 yeni kanser vakası söz konusu ve yaklaşık 140.000 kişi yine kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünyada her yıl açıklanan 14 milyon yeni vaka ve 8 milyon insanın kanserden ölümü gerçekleşiyor. 

Kanser araştırmalarında bürokratik engeller kaldırılmalı
Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı’nda; Temel Onkoloji, klinik araştırmalar, kanser ilaçlarının üretimi ve bu alanda yaşanan sorunlar, kanserde eğitim, kanser hastalarının sorunları ve kanser etiği gibi 15 farklı masada ele alınan konulara ilişkin tespit ve öneriler, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü’nün (TÜSSİDE) eğitim ve desteğiyle masa moderatörleri ve TÜBA Kanser Çalışma Grubu tarafından büyük bir titizlikle değerlendirilip raporlandırıldı.

Raporda; kanser konusunda temel ve klinik onkoloji alanında Türkiye’de yapılan araştırmaların sayısının Kuzey Amerika ve Avrupa’nın çok gerisinde olduğunun altı çizildi, bu nedenle kanser araştırmalarının önünün açılması, bürokratik engellerin kaldırılması ve ülkemizin bu konuda dünya tıp literatürüne katkısının artarak devam ettirilmesi konusunda yoğun bir çaba sarf edilmesinin gerekliliği vurgulandı. Türkiye’de hala kanseri tedavi eden tıbbi onkolog ve hematoloji uzmanlarının yetersizliği, kanserde palyatif bakım merkezlerinin büyük ve orta ölçekli illerimizde kurulması ve ‘Tıp Etiği Uzmanlığı’ alanının Sağlık Bakanlığı tarafından önünün açılması gerektiği üzerinde duruldu.

TÜBA tarafından hazırlanan ve Türkiye’de aktif olarak çalışan hekimlere, ilgili kurum ve kuruluşlar ile tüm paydaşlara ve kamuoyuna sunulacak olan Çalıştay Raporu’nun politika yapıcılar için önemli bir referans kaynağı olarak kullanılacağı öngörülüyor.

Yayınlanan rapora aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.tuba.gov.tr/publication/kanser-calistayi-raporu/id/1125