TÜBA Şeref Üyesi Merhum Halil İnalcık Hocamızı Vefatının 4. Yılında Rahmetle Anıyoruz

TÜBA Şeref Üyesi Merhum Halil İnalcık Hocamızı Vefatının 4. Yılında Rahmetle Anıyoruz

Eserleriyle tüm dünyada saygı gören, Tarihçilerin Kutbu ve Şeyhü’l-müverrihin olarak gösterilen TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Halil İnalcık hocamızı vefatının 4. yılında rahmetle anıyoruz.

Çalışma azminin hayatının son günlerine dek kaybetmeyen Prof. İnalcık, bir asırlık ömründe ortaya koymuş olduğu eserler ile dünyanın en saygın ve önde gelen tarihçileri arasında yerini aldı. Prof. İnalcık Columbia, Princeton, Pennsylvania, Harvard üniversitelerinde ziyaretçi profesör olarak dersler veren İnalcık, ABD'de Osmanlı-Türk tarihi araştırmalarının gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Prof. Dr. Halil İnalcık sadece tarihçi değil başlı başına bir ekol olarak dünya tarihçiliğinde yerini almıştır. Sosyal Bilimler alanında dünyanın en saygın 2 bin bilim insanı arasında gösterilen Prof. İnalcık, yetiştirdiği öğrenciler ile “hocaların hocası” olarak anılmaktadır.

Prof. Dr. Halil İnalcık'la TÜBA tarafından Bilimi Aydınlatanlar projesi kapsamında gerçekleştirilen röportajı izlemek için:

Prof. Dr. Halil İnalcık Kimdir?

İnalcık, 7 Eylül 1916'da İstanbul'da doğdu. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. 1942’de Türkiye'de sosyo ekonomik tarih yazıcılığının ilk örneklerinden biri olan "Tanzimat ve Bulgar Meselesi" başlıklı teziyle doktor oldu. Türk Tarih Kurumu (TTK) üyeliğine 1947'de seçilen İnalcık, 2 Haziran 1952'de profesörlük unvanı aldı. 1950'lerden beri yayınları ve öğretim faaliyetleriyle adı dünya tarih çevreleri tarafından yakından izlenen İnalcık, 1972'de aldığı davet üzerine Chicago Üniversitesi Tarih Bölümü'nde imtiyazlı profesör olarak çalışmaya başladı. İnalcık'ın, 1973'te İngiltere'de "The Ottoman Empire: The Classical Age, 1300-1600 (Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ, 1300-1600)" adlı eserini yayınladı. Birçok yabancı dile tercüme edilen eser, seçkin dünya üniversitelerinde okutulan temel eserler arasında yer aldı. Kültürel gelişime yön veren bilimsel çalışmalarıyla 2005'te Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülen Prof. Dr. İnalcık'a 2008'de "TBMM Onur Ödülü" verildi. Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü'nün kurucusu Prof. Dr. İnalcık'a, 2005'te Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, 2008'de ise TBMM Onur Ödülü verildi.

7 dil bilen Prof. Dr. Halil İnalcık, 1993 yılında TÜBA Üyesi seçilmiştir.