TÜBA “Cengiz Han ve Mirası”nı Yayımladı

TÜBA “Cengiz Han ve Mirası”nı Yayımladı

TÜBA, Moğolistan Ankara Büyükelçiliğiyle gerçekleştirdiği bilim diplomasisi çerçevesindeki ortak yürütülen çalışmaların ardından Bilim Düşün Serisinin yeni bir kitabı olarak Cengiz Han ve Mirası adlı eserini kamuoyunun faydasına sundu.

Kitabın editörlüğünü Doç. Dr. Cem Korkut ve Dr. Mürsel Doğrul yaparken, Danışma Kurulunda TÜBA Şeref Üyeleri Prof. Dr. İsenbike Togan ve Prof. Dr. Selçuk Esenbel ile TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen yer aldı.

Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisi Sayın Bold Ravdan’ın ziyaretiyle başlayan bilim diplomasisi süreci Cengiz Han temalı ortak bilimsel çalışma programıyla devam etti. Bu doğrultuda TÜBA’nın koordinatörlüğünde düzenlenen çevrimiçi toplantı ve devamında Cengiz Han ve Mirası Çalıştayı, farklı üniversitelerden ve Topkapı Sarayı’ndan Cengiz Han ve Moğolistan konusunda çalışmaları olan bilim insanları ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirildi. Bu süreçte Cengiz Han ve Moğolistan tarihi konusunda mevcut belgeler ve kültürel eserler listelenip derlendi. Literatür taramasının ardından öne çıkan başlıkların ele alındığı Cengiz Han ve Mirası başlıklı Sempozyum Eylül 2020’de Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Eserin tüm bu bilimsel işbirliği süreçlerinin sonunda alanında uzman bilim insanları ve araştırmacıların metinleriyle hazırlandığı bilgisini veren TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker multidisipliner bir yaklaşımla 17 bölümde Cengiz Han'ın ve mirasının çok boyutlu ve kapsamlı olarak ele alındığını ifade etti ve “Geçmişten günümüze Moğol tarihinin Anadolu’ya etkileri de dahil olmak üzere birçok tarihi, sosyo-kültürel ve yoğun emek mahsulü bilimsel çalışmaların yer aldığı bu eser karanlıkta kalmış pek çok noktayı aydınlatıyor. Öyle ki; Türk tarihinin önemli simalarından Cengiz Han bilimsel anlamda, tarihi veriler üzerinden ve sağlıklı bilgi temelinde objektif değerlendirilerek okura aktarıldı. Kitapta öne çıkan bulgulara göre; Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han, tüm dünyayı ve toplumları etkilemiş, Asya halklarına getirdiği askeri, ekonomik ve siyasi değişimler zamanla diğer bölgelere yayılmış, Cengiz Han kendi çağında bütüncül bir dünya tasavvuru ile yola çıkmış ve güçlü bir merkezi sistemi teşkil etmenin mücadelesini vermiştir. Ayrıca Cengiz Han sadece kendi toplumunun değil Türk dünyasının ve diğer toplumların tarihini, kültürünü ve mimarisini belli zaviyelerden etkilemiş, Döneminde komşu olduğu Çinliler ve Ruslar başta olmak üzere diğer Asya toplumlarının siyasi tarihlerinde etkin bir yere sahip olmuş ve son olarak Cengiz Han'ın kurduğu imparatorluk sistemi, kendine özgü ekonomik ve toplumsal kurumları ile imparatorluğun büyümesinin ve yayılmasının sırrı olduğuna ilişkin bulgular elde edilmiştir. Birçok coğrafyada yerleşik düzene geçmiş olan bir ülkenin çocukları olarak hazinemiz, mirasımız oldukça büyük. Bu farkındalıkla TÜBA olarak tarihi mirasımızın bilim temelli ve araştırmalara dayalı olarak günümüze aktarılmasını hayati buluyoruz. Cengiz Han ve Moğolları birçok yönden ele alan “Cengiz Han ve Mirası” isimli bu eserin de bu tür bir anlayışla derlendiğini belirtmek isterim.” dedi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, COVID-19 küresel salgın zamanlarında bu derece özel bir eseri ortaya koyan değerli yazarlara, eserin vücut bulmasında katkılarını esirgemeyen TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. İsenbike Togan’a ve editörlere teşekkürlerimi sunmuş, kitabın oluşması noktasında ilk günden itibaren işbirlikleri ve destekleri için Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisi Sayın Bold Ravdan’a ve Çalıştay’da yaptığı ev sahipliği dolayısıyla da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’a da ayrıca müteşekkir olduğunu söyledi.

Eser için: https://bit.ly/3A31ApL