TÜBA, “Bilimsel Veriler Işığında Marmara Denizi ve Türk Boğazlar Sistemi” Kitabını Yayımladı

TÜBA, “Bilimsel Veriler Işığında Marmara Denizi ve Türk Boğazlar Sistemi” Kitabını Yayımladı

TÜBA Şeref Üyesi ve İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk’ün hazırladığı güncel bilimsel verilere dayalı hidrodinamik modelleme çıktılarıyla desteklenen özgün bir kaynak eser olan “Marmara Denizi ve Türk Boğazlar Sistemi” başlıklı eser TÜBA tarafından yayımlandı.

Akademi’nin seçkin üyeleriyle birlikte, birçok alanda bilimsel önceliklerin belirlenmesi ve politikaların geliştirilmesine yönelik bilim temelli danışmanlık hizmeti sunduğunun altını çizen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, son dönemde Türkiye’de ve dünya gündeminde yer alan ilkim değişikliği ve COVID-19 küresel salgını sonrası çevre, ilkim ve sağlık konularında yapılan bilimsel çalışmaların öneminin bir kez daha anlaşıldığına dikkat çekti.

Türkiye özelinde de çevre sorunları ve iklim değişikliği başlıklarının TÜBA tarafından öncelendiğini, çalışmaların multidisipliner bir bakışla gerçekleştirildiğini söyleyen Prof. Şeker, bu bağlamda yayımlanan COVID-19 Değerlendirme Raporu ile İklim Değişikliği ve Halk Sağlığı Raporları’nın yanı sıra Haziran 2021’de, bilimsel veri ve yöntemlere dayalı olarak deniz salyası (müsilaj) konusunu farklı yönlerden incelemesiyle dünyada ilklerden olan “Marmara Denizi'nin Ekolojisi: Deniz Salyası Oluşumu, Etkileşimleri ve Çözüm Önerileri” kitabının Akademi tarafından kamuoyunun istifadesine sunulduğunu hatırlattı.

Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından oluşan Türk Boğazlar Sistemi’nin, Dünyamızda başka bir örneği bulunmayan iki tabakalı yapısıyla günümüzden ~7500 yıl önce oluştuğunun tahmin edildiği bilgisini veren Prof. Şeker şu şekilde devam etti: “Yakın zamanda ülkemiz gündeminin öne çıkan başlıklarının ilk sırasında Marmara Denizi ve Türk Boğazları gelirken bu konuya özgü bilimsel yayın eksikliği açıkça görüldü. Boğazlar; Dünya deniz ticaretinin ve taşımacılığının kalbi olmaya devam ederken, stratejik boğazlara ve su yollarına hâkim ülkelerin stratejik ve jeopolitik önemi de gün geçtikçe artıyor. Dünya’nın en önemli suyollarından İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının kontrolü ülkemizce sağlanıyor. Bu su yollarının ekolojik, çevresel, yapısal ve ekonomik özelliklerinin korunması da ülkemizin sorumluğunda. Küresel ticaretin artan yoğunluğu, çevresel kirlenmenin getirdiği olumsuzluklar ve İstanbul metropolünün yeni ihtiyaçları uzanımında ülkemizce gerçekleştirilecek yeni projeler öncesi “Bilimsel Veriler Işığında Marmara Denizi ve Türk Boğazlar Sistemi” başlıklı bir eser önem arz eder hale geldi. Toplam 7 Bölüm’den oluşan eserde, konu ile ilgili çok sayıda kitap, teknik rapor, proje, bilimsel makale ve bildiri incelenerek kitaba özgü 3 Boyutlu Hidrodinamik Modelleme çalışması ile elde edilen sonuçlarla kıyaslandı. Nihayetinde ise Türk Boğazlar Sistemine ilişkin bilimsel ve doğru verileri güncel gelişmeler ışığında analiz edilerek kamuoyunun bilgi ve faydasına sunuldu.” dedi.

Prof. Şeker eseri; üniversitelerin Çevre, İnşaat, Meteoroloji Mühendisliği ve Deniz Bilimleri Bölümleri öğrencileri ile uzman ve araştırmacıların güncel bilimsel verilere dayalı hidrodinamik modelleme çıktılarıyla desteklenen özgün bir kaynak olarak hazırlayan Prof. Dr. İzzet Öztürk’e ayrıca teşekkür etti.

Kitabın tamamı için: https://bit.ly/3zRvtt2