Dünya Matematikçileri TÜBA Desteğiyle Buluştu

Dünya Matematikçileri TÜBA Desteğiyle Buluştu

Akademi Asli Üyesi ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın başkanlığında düzenlenen ve Akademi tarafından desteklenen “5. Teorik ve Uygulamalı Matematik Konferansı” 23-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferans, farklı ülkelerden katılan matematikçiler ile Türkiye’deki matematikçileri bir araya getirdi ve güncel bazı matematik problemlerine çözüm aramakla kalmayıp ülkelerin kalkınmasında matematik biliminin ne kadar önemli olduğu konusunda gündem yarattı. Konferansta; kriptolojiden, finans ve biyoloji matematiğine kadar birçok alanda bildiriler yer aldı, Dünyanın birçok yerinden Cezayir’den, Tunus’tan, Fas’tan, Kanada’dan, Almanya’dan Rusya’dan, Ukrayna’dan, İran’dan, Pakistan’dan, Hindistan’dan ve dünyanın değişik birçok yerinden matematik konferansına ilgi gösterildi ve bildiriler sunuldu. Prof. Savaş’ın başkanlığını yürüttüğü konferansın açılış töreninde Kırşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Örem de bulundu.

Prof. Örem konuşmasında; matematiğin sadece temel bilimler için değil, tıp bilimleri için de vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde böyle bir organizasyonun yapılmış olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Ekrem Savaş ise; son yüzyılda insanlığa maddi refahı ve hemen her türlü modern ihtiyaç vasıtalarını sağlayan şeyin matematik alanındaki gelişmeler olduğunu ifade etti ve “Modern teknolojiye sahip olmanın temelinde matematik bilimi vardır ve matematik yüzyıllardır devam eden, uygarlığın emel taşlarıdır.” dedi. Prof. Savaş sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Birçok mühendislik alanında matematik ciddi anlamda kullanılırken, günümüz bilgi çağının bir gereği olarak şifreleme sistemlerinin matematiğe olan kriptografi bilimi, bilgi güvenliğinin temelini oluşturuyor. Nitekim, bugün internet ortamında bankacılık işlemleri, sanal alışverişler, kısaca e-devlet denilen sağlık, vergi gibi kişiye özel devletin kamusal faaliyet alanındaki bürokratik işlemlerin güvenli bir şekilde yapılabiliyor olmasını uzun yıllar üzerinde araştırmalar yapılan matematik araştırmalarına borçluyuz. Bu matematik buluşları sadece teknolojik gelişmeye yön vermemiş aynı zamanda bilgi toplumu ihtiyaçları da matematikte yeni araştırmaları tetiklemiştir. Hem ülkemizin tanıtılması hem de matematik biliminin gelişmesi açısından bu konferansları çok önemli buluyorum. Maalesef ülkemizde matematiğin önemi bir çok sektör tarafından farkına varılmadığı için en büyük zorluğumuz sponsor bulmak olmaktadır. Bu anlamda verdikleri azda olsa bizim için önem arz eden destekten dolayı üyesi olmakla gurur duyduğum Akademi’ye ve Akademi Başkanlığına teşekkürlerimi iletiyorum.”

Matematik biliminin ülkenin kalkınması ve geleceği için gerekliliğinin altını çizen Prof. Savaş, matematik bilimlerini desteklemek, niteliğini artırmak devletin en önemli çalışmalarından biridir. Matematik bilimine desteğin azaltılmasının; öğrenmeyi ve buna bağlı olarak bu alanda yetenek geliştirmeyi dış kaynaklara ve dolayısıyla dış kuruluşların tasarrufuna bırakmak anlamına geldiğini söyledi ve “Günümüzde herkes Silikon Vadisi’nde yapılan buluş ve yenilikleri, bilgisayar ve ileri bilgi teknolojisini konuşuyor ve bu teknolojilerin ürünlerini kullanıyor. Bunun arka planında; İngiltere’de Alan Turing diye bir adamı yetiştiren, Macaristan göçmeni John von Neumann diye bir adamı eğiten ve var eden bilgi sistem var. Bu meşhur iki matematikçi olmasa, bugün ne Steve Jobs olurdu ne Bill Gates ne de Mark Zuckerberg. Biz o yaratılan matematiği değil, kısa yoldan Steve Jobs’u istiyoruz. Biz hemen komşu Stanford Üniversitesi’ni değil, önce Silikon Vadisi’ni istiyoruz. Şunu kafamıza sokmalıyız ki Stanford ve Berkeley gibi üniversiteler olmasa, bu gün ne Silikon Vadisi ne de Bill Gates olurdu.” dedi.

İlgili Fotoğraflar