Doç. Dr. Hacer Topaktaş Üstüner’e Benedykt Polak Ödülü

Doç. Dr. Hacer Topaktaş Üstüner’e Benedykt Polak Ödülü

2017 TÜBA-GEBİP, 2015 TÜBA-TEÇEP Ödülü sahibi ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Topaktaş Üstüner "Benedykt Polak Ödülü"ne layık görüldü.

Doç. Üstüner’in Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından aday gösterildiği Ödül, yabancı araştırmacı kategorisinde “Türkiye-Polonya İlişkileri ve Polonya Tarihi” alanında yaptığı çalışmalar dolayısıyla Doç. Dr. Hacer Topaktaş Üstüner'e verildi.

2015 yılından bu yana Polonya'da her yıl bir yerli bir yabancı araştırmacıya takdim edilen Benedykt Polak Ödülü, Ekim 2021’de Polonya Lancut Sarayı'nda gerçekleştirilecek törenle sahiplerine tevdi edilecek.

Doç. Dr. Hacer Topaktaş Üstüner kimdir?
1979 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 2001 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tarih Öğretmenliği Bölümü’nden lisans derecesini aldı. 2005 senesinde Polonya Hükümeti araştırma bursuna layık görülerek bu burs kapsamında Krakov Jagiellon Üniversitesi Tarih Enstitüsü’nde Osmanlı-Polonya ilişkileri konusunda araştırma faaliyetleri yürüttü. 2006’da Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktoraya başlayarak 2013 yılında doktor unvanını aldı. Doktora çalışmaları çerçevesinde Bonn Üniversitesi, Varşova Üniversitesi, Jagiellon Üniversitesi, University College London gibi üniversitelerde DAAD, Polonya Hükümeti, TÜBİTAK, YÖK ve TTK burslarıyla desteklenerek araştırmalarını yürüttü. Doktora çalışmasının ürünü olan Osmanlı-Lehistan Diplomatik İlişkileri, Franciszek Piotr Potocki’nin İstanbul Elçiliği (1788-1793) başlıklı kitabı ile 2015 yılında TÜBA-TEÇEP ödülüne layık görüldü. 2013 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Topaktaş Üstüner, 2016 yılında Üniversitelerarası Kurul’dan yakınçağ tarihi alanında doçent unvanını aldı.

Şimdiye kadar yürüttüğü ve halen devam ettiği çalışmalar genel olarak Osmanlı diplomasisi ve siyasi tarihi, Osmanlı-Avrupa ilişkileri ve Türkiye-Polonya ilişkileri alanında olan Doç. Üstüner, araştırmalarında özellikle 18-20. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin Avrupa’nın önde gelen güçleriyle yürüttüğü ilişkilere odaklanıyor, Avrupa tarih yazımında periferik bir alan olarak kalan Doğu Avrupa tarihine ise ayrıca yöneliyor. Osmanlı diplomasisinin işleyişi, 18.-20. yüzyılda diplomaside ve teşrifatta görülen değişimler ve Avrupa devletleriyle ilişkilerde diplomasinin araç olarak kullanımıma yönelen ve uluslararası politik olgularla diplomatik hadiselerin birbiriyle ilişkisini inceleyen birtakım çalışmalarıyla Osmanlı tarihi literatürüne de katkı sağlıyor.

Doç. Dr. Hacer Topaktaş Üstüner’in Osmanlı-Lehistan Diplomatik İlişkileri: Franciszek Piotr Potocki’nin İstanbul Elçiliği (1788-1793), (2014); Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Osmanlı-Leh İlişkilerine Dair Belgeler (1520-1566), (H. Ahmet Arslantürkle birlikte) (2014); Lehistan’da Bir Osmanlı Sefiri: Ziştovili Hacı Ali Ağa’nın Lehistan Elçiliği ve Sefaretnamesi (1755), (2015); Sultan Abdülhamid ve Diplomasi: Hüseyin Kazım Bey’in Diplomatik Seyahatleri (1882-1887), (2015) başlıklı kitapları bulunuyor. Ayrıca, araştırmaları Belleten, Bilig ve Uluslararası İlişkiler Dergisi başta olmak üzere tarih ve uluslararası ilişkiler alanında önde gelen bilimsel dergilerinde yayımlandı. İyi derecede İngilizce ve Lehçe, orta düzeyde Fransızca ve Rusça biliyor.