2019 Nobel Ödülleri Açıklandı

2019 Nobel Ödülleri Açıklandı

Barış, Ekonomi, Fizik, Kimya, Tıp ve Edebiyat alanında bir tanesi 2018 yılı olmak üzere bu yıl toplam 16 isim No­bel Ödülü sahibi oldu.

Nobel Barış Ödülü bu yıl “Eritre ile sınır çatışmasını çöz­mede kararlı inisiyatifi, uluslararası iş birliği ve barışa ulaşılmasındaki çabaları” nedeniyle Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali, 2019 Nobel Ekonomi Ödülü ise ‘küresel yoksullukla mücadeledeki deneysel yaklaşımları’ nede­niyle Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer’e verildi. 2019 Fizyoloji veya Tıp Alanında Nobel Ödü­lü’nün ‘hücrelerin oksijen kullanılabilirliğini nasıl algıla­dıkları ve adapte oldukları’ ile ilgili çalışmaları nedeniyle William Kaelin, Peter Ratcliffe ve Gregg Semenza arasın­da paylaştırıldığı belirtildi. 2019 Kimya alanında Nobel Ödülü’nü John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino, Fizik alanında 2019 yılı Nobel Ödü­lü’nü ise; James Peebles, Michel Mayor ve Didieer Queloz kazandı. 2018 Nobel Edebiyat Ödülü Polonyalı yazar Olga Tokarczuk’ın, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü ise Avusturyalı yazar Peter Handke’nin oldu.

Norveç Nobel Komitesi’nden yapılan açıklamada, 2019 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi Abiy Ahmet Ali’nin, Erit­re Devlet Başkanı Isaias Afewerki ile yakın iş birliği için­de Etiyopya ve Eritre arasında uzun süredir devam eden açmazı sona erdirmek için bir barış anlaşmasının ilkele­rini hızlı biçimde şekillendirdiği, kararlı inisiyatifi, ulus­lararası iş birliğine ve barışa ulaşılmasındaki çabaları do­layısıyla bu ödüle layık görüldüğü bildirildi. Açıklamada, Ali’nin çabalarının teşvik edilmesi gerektiğine inanıldığı, ödülün barış ve uzlaşı konusundaki önemli çalışmasın­da Etiyopya Başbakanını güçlendirmesinin ümit edildiği ifade edildi. Ali’nin Etiyopya’da da birçok vatandaşa daha parlak bir gelecek ve iyi bir hayat ümidi veren önemli re­formlara imza attığı aktarılan açıklamada, başbakan ola­rak uzlaşıya, dayanışmaya ve sosyal adalete ön ayak olma­ya çabaladığı belirtildi.

2019 Ekonomi Ödülü’nü kazananların yaptığı ça­lışmalar ve yeni deneysel yaklaşımları son 20 yıl­da kalkınma ekonomisi alanında çığır açtı.
ABD’nin Massachusetts Institute of Technology (MIT) Üniversitesi’nde Yoksullukla Mücadele ve Gelişme Eko­nomisi Profesörü Esther Duflo, Nobel Ekonomi Ödülü sahibi ikinci kadın ve bugüne dek ödülün sahibi olan en genç bilim insanı oldu. Esther Duflo ve Abhijit Banerjee aynı zamanda Nobel kazanan beşinci evli çift olarak tari­he geçtiler.

Akademi’den yapılan yazılı açıklamada, “2019 Ekonomi Ödülü’nü kazananların yaptığı çalışmalar insanlığın kü­resel yoksullukla mücadele kabiliyetini artırmıştır. Yeni deneysel yaklaşımları son 20 yılda kalkınma ekonomisi alanında çığır açmıştır.” ifadeleri yer aldı.

2019 Nobel Tıp Ödülü sahipleri tarafından yapılan ufuk açıcı keşifler, yaşamın en önemli uyarlama süreçlerinden birinin mekanizmasını ortaya koydu.

William G. Kaelin Jr., Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza, hücrelerin değişen oksijen kullanılabilirliğini nasıl algıladıklarını ve nasıl adapte olduklarını keşfetti. Değişken oksijen seviyelerine cevap olarak genlerin akti­vitesini düzenleyen moleküler araçlar tanımladılar.

Oksijen seviyelerinin hücresel metabolizmayı ve fiz­yolojik işlevi nasıl etkilediğinin anlaşılmasının teme­lini oluşturdular. Keşifleri ayrıca kansızlık, kanser ve diğer pek çok hastalıkla mücadele için yeni stratejiler ortaya koydu. Harvard Üniversitesi’nde onkoloji pro­fesörü olan William G. Kaelin Jr, “tümör baskılayıcı proteinler” üzerine çalışmalar yürütüyor. Oxford Üni­versitesi’nde çalışmalarını sürdüren Britanyalı mo­leküler biyolog olan Sir Peter J. Ratcliffe, “hipoksiye hücresel reaksiyonlar” alanında araştırmalar yapıyor. John Hopkins Üniversitesi’nde onkoloji alanında ça­lışan Gregg L. Semenza ise “kanser hücrelerinin ok­sijensiz ortamlara adapte olmasını sağlayan HIF-1α’yı (hipoksiye bağlı faktörler)” keşfetmesiyle tanınıyor. Oksijenin önemi yüzyıllar boyunca bilinen temel bir gerçeklik, ancak hücrelerin oksijen seviyelerindeki de­ğişimlere nasıl uyum sağladıkları bilinmiyordu. Bu se­beple bu yıl Nobel Ödülü veren çalışma, hücrelerin oksi­jen tedariğindeki değişikliklere nasıl uyum sağladığının altında yatan moleküler mekanizmaları ortaya koyuyor. Oksijen algılama, çok sayıda hastalığın merkezinde. Bu yılki Nobel Ödülü sahiplerinin yaptığı keşifler fizyoloji için temel öneme sahip ve anemi, kanser ve diğer birçok hastalıkla mücadelede yeni stratejiler vaat etmenin yo­lunu açtı.

Fizik ve Kimya Ödülleri üç kişi arasında paylaştırıldı.
John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino; lityum bataryalar üzerindeki çalışmaları nede­niyle nede­niyle ödüle layık görüldü. James Peebles, Michel Mayor ve Didieer Queloz seçilirken insanlığın uzayla ilişkisine katkılar dikkate alınarak karar verildi.

Binghamton Üniversitesi’nden İngiliz kimyager M. Stan­ley Whittingham, 1970’li yılların petrol krizi sırasında, fosil yakıtlardan bağımsız olarak çalışabilecek yeni bir teknoloji arayışı içinde lityum maddesinin elektronlarını dışa aktarma konusundaki büyük potansiyelini keşfetti. Lityum elementi ile deneyler yapan Whittingham, ilk lit­yum bataryayı yapan isim oldu. ABD’li katı hal fizikçisi Teksas Üniversitesi’nden John B. Goodenough, lityum bataryaların potansiyelini iki katına çıkaran koşulları yaratarak, kullanımı daha pratik hale getiren çalışmala­ra öncülük etti. Meijo Üniversitesi’nden Japon kimyager Akira Yoşino Yoşino da bataryalardaki saf haldeki lityu­mu bütünüyle çıkarıp, bataryaları yalnızca lityum iyon­larıyla çalışabilir hale getirdi. Bu icat, bataryaların pratik hayatta yaygın kullanımını mümkün hale getirdi.

Nobel Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre; Kimya Nobel Ödülü’nü iki ayrı dalda toplamda üç araştırmacı aldı; Princeton Üniversitesi’nden Prof. James Peebles, fi­ziksel kozmoloji alanında yaptığı teorik keşifler nedeniyle ödüle hak kazandı. James Peebles, milyarlarca galaksi ve galaksi kümelerine odaklanan bir araştırmacı. 20 yıldan uzun bir süre çalışarak geliştirdiği teorik yaklaşımı evre­nin tarihine ilişkin modern yaklaşımımızı şekillendirdi. Peebles çalışmaları Büyük Patlamadan günümüze kadar bir evren tarihi oluşturmamızı sağladı.

Ödülün diğer yarısını ise Cenevre Üniversitesi’nden Prof. Michel Mayor ve Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Di­dier Queloz, güneş sistemi dışında bulunan bir gezegenin, güneşe benzer bir yıldızın yörüngesine girmesine ilişkin keşifleri nedeniyle ödül aldı. Öte yandan Samanyolu Ga­laksisi’nin keşfine katkıda bulunan Didier Queloz ve Mi­chel Mayor, ilk olarak 1995 yılında Güneş Sistemi dışında bir gezegenin keşfini gerçekleştirdiler. Güneş Sistemi dı­şındaki bu gezegen tıpkı Dünya gibi Güneş’e benzer bir yıldızın etrafında yörüngeye oturmuştu. Dünya’ya yakla­şık 51 ışık yılı uzaklıkta bulunan o yıldıza “51 Pegasi” adı ödülünün Peter Handke’ye verilmesini kararlaştırdı. Ya­pılan açıklamada; Handke’nin “insan deneyiminin öz­günlüğünü ve sınırlarını dilbilimsel ustalıkla araştıran et­kili yapıtları” nedeniyle ödüle layık görüldüğü bildirildi.

1942 yılında Avusturya’nın güneyinde bir köyde dünya­ya gelen Handke, “Die Hornissen/Yaban Arıları” adlı ilk romanını 1966 yılında yayımladı. 50 yılı aşan edebiyat ka­riyerinde farklı roman, oyun ve senaryo türünde eserler veren Handke, II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa edebiyatı­nın en önemli figürlerinden biri haline geldi. Handke’nin Türkçeye çevrilen kitapları arasında Kalecinin Penaltı Anındaki Endişesi, Çocuğun Öyküsü, Solak Kadın, Kısa Mektup Uzun Veda bulunurken, Olga Tokarczuk’un Türk­çeye kazandırılan Gündüzün Evi Gecenin Evi, Koşucular ve Aç Gözünü Artık Yaşamıyorsun kitapları yer alıyor.

2018 yılında verilemeyen Edebiyat Ödülü’nün sahi­bini de açıklayan Komite; Polonyalı romancı Tokarc­zuk’un, “sınırlar arası geçişleri bir yaşam biçimi ola­rak ansiklopedik bir tutkuyla temsil eden anlatısal hayal gücü” nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi. 1962 yılında Polonya’nın Sulechov kentinde doğan Olga Tokarczuk, edebiyat kariyerine başlamadan önce Varşo­va Üniversitesi’nde psikoloji okudu ve ünlü psikiyatr Carl Gustav Jung üzerine çalışmalar yaptı. “Podroz ludzi ksie­gi/ Kitap İnsanlarının Yolculuğu” adlı ilk romanını 1993 yılında yayımlayan yazar, romanlarında doğa ile kültür, akıl ile delilik, erillik ve dişilik, yurt ve yabancılık gibi karşıtlıklar ile bunlar arasındaki geçişken­likleri ele aldı. Olga To­karczuk, Nobel Edebi­yat Ödülü’nü kazanan 15. kadın yazar oldu.

Ödüller, Alfred No­bel’in ölüm yıl dö­nümü 10 Aralık’ta Stockholm’de düzenle­necek törende verilecek.

Abiy Ahmed Ali kimdir?
1976 yılında doğdu. 2 Nisan 2018 tarihinden bu yana Etiyopya'da başbakanlık makamında bulunuyor. 2008-2010 arasında Bilgi Ağı Güvenliği Ajansı başkanlığını yürüten Abiy, 2015 ile 2016 yılları arasında hükûmette yer alarak Bilim ve Teknoloji Bakanlığı görevini üstlendi. 27 Mart 2018 tarihinden bu yana da Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesi'nin liderliğini yürütüyor.

Ülke genelinde yaşanan huzursuzluk ve gösteriler sonucu 11 Mart 2018 tarihinde istifa eden dönemin başbakanı Hailemariam Desalegn'nin ardından 2 Nisan 2018 tarihinde başbakanlık makamına getirildi.

Abhijit Banerjee kimdir?
Abhijit Vinayak Banerjee, Calcutta Üniversitesi, Jawaharlal Nehru Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi'nde 1988 yılında doktora derecesini aldı. Halen Massachusetts Institute of Technology'de Ford Foundation International İktisat Profesörüdür. 2003 yılında Abdul Latif Jameel Yoksulluk Eylem Laboratuvarı'nı (J-PAL), Esther Duflo ve Sendhil Mullainathan ile birlikte kurdu ve laboratuvarın yöneticilerinden biri olarak kaldı. Banerjee, Gelişmenin Ekonomik Analizinde Araştırma Bürosu, NBER'in bir Araştırma Görevlisi, CEPR araştırma görevlisi, Kiel Enstitüsü Uluslararası Araştırma Görevlisi, Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi ve Econometric Society, Guggenheim Üyesi ve Alfred P. Sloan Üyesi ve Infosys ödülü kazandı. Goldman Sachs Yılın İşletme Kitabını kazanan, Poor Economics (www.pooreconomics.com) dahil olmak üzere çok sayıda makale ve dört kitabın yazarıdır. Üç kitabın editörü ve iki belgesel filmi yönetti. Ayrıca, ABD Genel Sekreteri’nin 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Konusunda Üst Düzey Seçkin Kişiler Paneli’nde görev yaptı.

Esther Duflo kimdir?
Esther Duflo, Abdul Latif Jameel, Massachusetts Institute of Technology'de İktisat Bölümünde Yoksullukla Mücadele ve Gelişme Ekonomisi Profesörü ve Abdul Latif Jameel Yoksulluk Eylem Laboratuvarı (J-PAL) kurucu ortağı ve eş direktörüdür. Araştırmalarında, sosyal politikaların tasarlanmasına ve değerlendirilmesine yardımcı olmak amacıyla fakirlerin ekonomik yaşamlarını anlamaya çalışmaktadır. Sağlık, eğitim, finansal katılım, çevre ve yönetişim konularında çalıştı.

Prof. Esther Duflo’nun ilk dereceleri Paris’te Ecole Normale Superieure’den tarih ve ekonomi dalındaydı. Daha sonra MIT’den 1999’da Ekonomi’de doktora aldı. Duflo, Asturias Prensesi Sosyal Bilimler Ödülü (2015), A.SK Sosyal Bilimler Ödülü (2015), Infosys Ödülü (2014), David N. Kershaw Ödülü (2011), John da dahil olmak üzere birçok akademik onur ve ödül aldı. Bates Clark Madalyası (2010) ve MacArthur “Genius Grant” Bursu (2009). Abhijit Banerjee ile Poor Economics: 2011'de Financial Times ve Goldman Sachs Yılın İş Kitabı Ödülü'nü kazanan ve 17'den fazla dile çevrilen Global Yoksullukla Mücadele Yolunun Radikal Bir Düşüncesi olarak yazdı. Duflo, Amerikan Ekonomik İnceleme'nin editörü, Ulusal Bilimler Akademisi üyesi ve ilgili İngiliz Akademisi Üyesi'dir.

Michael Kremer kimdir?
Harvard Üniversitesi İktisat Bölümünde Gelişmekte Olan Toplumlar konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Amerika Sanat ve Bilim Akademisi Üyesi, MacArthur Bursu ve Başkanlık Fakültesi Bursu aldı ve Dünya Ekonomik Forumu tarafından Genç Küresel Lider olarak seçildi. Kremer'in yakın tarihli araştırması, gelişmekte olan ülkelerde eğitim, sağlık, su ve tarımı incelemektedir. Scientific American’ın yılın 50 araştırmacısından biri olarak seçildi ve sağlık ekonomisi, tarım ekonomisi ve Latin Amerika’daki çalışmaları için ödüller kazandı. Aşı araştırmalarına özel yatırımları teşvik etmek ve aşıların gelişmekte olan dünyadaki hastalıklar için dağıtımını sağlamak için aşılar için gelişmiş pazar taahhüdünün (AMC) geliştirilmesine yardımcı oldu. 2010 sonbaharında, USAID'de Geliştirme İnovasyon Girişimleri'nin (DIV) Bilimsel Direktörü oldu. Dr. Kremer, İktisat Doktorasını Harvard Üniversitesi'nden aldı. Kalkınma için Hassas Tarım yönetim kurulu üyesidir.

William G. Kaelin, Jr. kimdir?
1957'de ABD New York'ta doğdu. Durham Duke Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesi aldı. Dana-Farber Kanser Enstitüsü’nde kendi araştırma laboratuvarını kurdu ve 2002'de Harvard Tıp Fakültesi’nde profesör oldu. 1998'den beri Howard Hughes Tıp Enstitüsü’nde Araştırmacı olarak çalışıyor.

Sir Peter J. Ratcliffe kimdir?
1954 yılında İngiltere Lancashire’da doğdu. Cambridge Üniversitesi'ndeki Gonville ve Caius College'da tıp okudu ve Oxford'da nefroloji üzerine uzmanlık eğitimi aldı. Oxford Üniversitesi'nde bağımsız bir araştırma grubu kurdu ve 1996'da profesör oldu. Londra'daki Francis Crick Enstitüsü'nde Klinik Araştırmalar Direktörü, Peter J. Ratcliffe, aynı zamanda Ludwig Kanser Araştırmaları Enstitüsü Üyesi.

Gregg L. Semenza kimdir?
1956'da New York'ta doğdu. Boston Harvard Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde lisan eğitimi aldı. 1984 yılında Philadelphia Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden doktora derecesi aldı ve Durham Duke Üniversitesi'nde pediatri uzmanı olarak çalıştı. Bağımsız bir araştırma grubu kurduğu Baltimore Johns Üniversitesi'nde doktora sonrası eğitim aldı. 1999'da Johns Hopkins Üniversitesi'nde profesör oldu ve 2003'ten beri Johns Hopkins Hücre Mühendisliği Enstitüsü'nde Vasküler Araştırma Programı Direktörü olarak görev yapıyor.

John B. Goodenough kimdir?
25 Temmuz 1922’de John Bannister Goodenough doğdu. MIT'in Lincoln Laboratuvarı'nda bir araştırma bilimciliği yaptı. Bu süre zarfında rastgele erişimli manyetik hafıza geliştirmekten sorumlu disiplinlerarası bir ekibin parçasıydı. RAM konusundaki araştırma çabaları, oksit malzemelerde kooperatif Jahn-Teller distorsiyonu olarak da bilinen kooperatif yörünge siparişi kavramlarını geliştirmesine neden oldu ve daha sonra şu anda bilinen malzemelerde manyetik süper değişim işareti için kurallar geliştirmesine yol açtı. Austin Texas Üniversitesi’nde makine mühendisliği ve malzeme bilimi de profesörü olarak çalışmalarını sürdürüyor. 2014 yılında lityum iyon aküye katkılarından dolayı Charles Stark Draper Ödülü'nü aldı.

Stanley Whittingham kimdir?
İngiliz-Amerikalı bir kimyacı olan Stanley Whittingham, 1941 yılında Birleşik Krallık'ta dünyaya geldi. Whittingham, 1951-1960 yılları arasında Lincolnshire'daki Stamford School'da, Kimya okumak için Oxford'a gitmeden önce eğitim gördü. Yüksek lisans çalışmalarını tamamladıktan sonra, Dr. Whittingham, 1972 yılına kadar Stanford Üniversitesi'nde doktora sonrası görev yaptı. Ardından 1972'den 1984'e kadar Exxon Research & Engineering Company'de çalıştı. Daha sonra dört yıl boyunca Binghamton Üniversitesi'nde profesör olarak görev yaptı. Beş yıl boyunca, üniversitede dekan yardımcısı olarak görev yaptı. Altı yıl boyunca New York Eyalet Üniversitesi Araştırma Vakfı Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Halen Binghamton Üniversitesi'nde Seçkin Kimya ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Profesörü olan Whittingham, interkalasyon elektrotları kavramını keşfederek lityum pillerin gelişimi tarihinde önemli bir adım attı. 1970'lerde üretilen Exxon, Whittingham'ın bir titanyum disülfid katoduna ve bir lityum-alüminyum anoduna dayanan şarj edilebilir lityum pilidir. Ancak, bu şarj edilebilir lityum pil asla pratik değil. Metalik lityum elektrotlu piller, güvenlik sorunları yaratıyordu. Sonuç olarak, araştırmalar metalik lityum yerine sadece lityum bileşiklerin mevcut olduğu ve lityum iyonlarını kabul edebilen ve serbest bırakan pillerin geliştirilmesine yöneldi. Whittingham, 2007'de DOE'nin Kimyasal Enerji Depolaması çalışmasına başkanlık etti ve şu anda Binghamton Üniversitesi'nde bir DOE Enerji Sınır Araştırması (EFRC) Merkezi olan Kuzeydoğu Kimyasal Enerji Depolama Merkezi'nin (NECCES) Müdürlüğünü yürütüyor. Ödüllü bilim insanı, 1971 yılında Elektrokimyasal Derneği'nden Genç Yazar Ödülü, Pil Araştırma Ödülü aldı ve 2004 yılında lityum pil sayesinde bilim ve teknolojiye katkılarından dolayı 2006 yılında derneğin üyesi seçildi. 2010 yılında, GreentechMedia'nın yeşil teknolojiyi geliştirmesine katkılarından dolayı ilk 40 yenilikçi arasında yer aldı. 2012 yılında Whittingham, Lityum Pil Malzemesi Araştırmalarına Ömür Boyu Katkı için IBA Yeager Ödülü'nü aldı ve 2013 yılında Malzeme Araştırmaları Derneği Üyesi seçildi. 2015 yılında Reuters tarafından, Whittingham "enerji depolama malzemeleri için alt katkı kimyasının uygulamayı öncülük ettiği için." Ulusal Mühendislik Akademisi'ne seçildi.

Akira Yoshino kimdir?
30 Ocak 1948'de Suita'da doğdu. 1983 Yılında Yoshino kullanarak Bir prototip şarj edilebilir pil, minimal - lityum kobalt oksit (LiCoO 2 ) 1979 yılında keşfetti. Bu prototip, lityum ve lityum iyonları LiCoO şarj cihazı anot haline katot modern modern öncüsü olan ve lityum iyon pildir.Poliasetilen, düşük pil ve Yoğunluğu gerektiren yüksek pil ve yoğunluğu anlamına gelen Cardio aynı dengesizlikle ilgili problemleri olan düşük gerçek yoğunluğa sahipti. Bu yüzden Yoshino anot olarak karbonlu malzemeye geçti. 1985'te LIB'nin ilk prototipini üretti ve temel patenti aldı. Bu, mevcut lityum iyon pilin doğuşuydu. Bu konfigürasyondaki LIB, 1991 yılında Sony ve 1992 yılında A&T Batarya ( Asahi Kasei ve Toshiba'nın ortak girişim şirketi) tarafından ticarileştirilmiştir.Halen, Meijo Üniversitesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Olga Tokarczuk kimdir? 
Polonya edebiyatının son yıllardaki en önde gelen yazarlarından Olga Tokarczuk 29 Ocak 1962’de Sulechov’da Polonya’da doğdu. Man Booker 2018 sahibi olan Olga Tokarczuk bu yıl yapılan açıklamayla 2018 Nobel Edebiyat Ödülü’nün de sahibi oldu. Olga Tokarczuk 2018 yılının edebiyat dünyasının en prestijli iki ödülünü birden kazanmış oldu. Varşova Üniversitesi’nde psikolog olarak çalıştı. Ardından edebiyat kariyerine başladı. Yazar Carl Jung üzerine çalışmalar yaptı. Türkçe’ye çevrilmiş kitapları bulunuyor: “Gündüzün Evi Gecenin Evi”, “Koşucular” , “Aç Gözünü Artık Yaşamıyorsun”. Öykülerinden oluşan “Dom Dzienny Dom Nocny” Türkçeye “Gecenin Evi Gündüzün Evi” olarak çevrildi. Olga Tokarczuk, Man Booker 2018 ödülünü “Flights” adlı kitabıyla kazandı.

Peter Handke kimdir? 
Peter Handke 6 Aralık 1942 yılında Avusturya’da doğmuştur. Biyolojik babası ile annesi daha Peter Handke doğmadan ayrıldılar. Yazara ismini verecek olan Bruno Handke ile annesi ikinci evliliğini yaptı. Ailesi ile birlikte Doğu Berlin’e yerleşen Peter Handke Rusların Berlin’i işgal etmesi üzerine oradan ayrıldılar.

12 yaşına kadar din eğitiminin ağırlıklı olduğu bir okulda okudu. Liseyi ise normal bir lisede tamamladı. Anne tarafındaki dedesi Slovak olduğundan dolayı küçük yaşlardan itibaren bu kültüre ilgi duydu.

1961 yılında Hukuk Fakültesi’nde okumaya başladı ve bu dönemlerde yazmaya ilgi gösterdi. Peter Handke’nin ilk roman denemesi olan Die Hornissen’in Suhrkamp yayınevi tarafından kabul edildi ve eğitimini yarıda bıraktı.

Peter Handke uzun süre başka bir iş yapmadan sadece yazarlık yaptı. 1971 yılında annesinin intiharı ile sarsıldı. Bu sarsıntı ve acıyı Wunsschloses Unglück isimli romanında işledi. Annesinden vefatından 1 sene sonra eşinden ayrılan yazar kızını tek başına büyüttü. Yetmişli yılların asi yazarı olan Handke kişisel görüşleri ve başkaldıran yaşam tarzı nedeni ile çok fazla eleştirildi. Eski Yugoslavya’nın dağılması sürecinde ülkenin son devlet başkanı Slobodan Miloşeviç yanlısı tavrıyla da eleştirilen yazar NATO’nun Sırbistan’a müdahalesine karşı çıkmıştı. Handke, Müslümanların Saraybosna’daki katliamları kendilerinin yapıp suçu Sırpların üzerine attığını da öne sürmüştü. Miloşeviç yargılandığı mahkemede Handke’nin kendisi lehine tanıklık yapmasını talep etmişti.