TÜBA Akademi Konferansı: Prof. Dr. Mustafa Solak’tan “Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsangücünün Son 12 Yılı: Genel Bir Değerlendirme”

TÜBA Asli Üyesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak “Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsangücünün Son 12 Yılı: Genel Bir Değerlendirme” başlıklı konferansını 20 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 11:00’de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirecek.

Prof. Dr. Mustafa Solak kimdir?
1953 yılında Eskişehir’de doğdu. 1976’da Atatürk Üniversitesi’nde lisans, 1985 yılında Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. 1986 yılında aynı ana bilim dalına yardımcı doçent olarak atandı. 1992’de aynı üniversitenin Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı’nda doçent unvanı aldı. 1999’da AKÜ Tıp Fakültesi’ne profesör olarak atandı. Halen AKÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı öğretim üyesidir.

Prof. Solak’ın 48’i uluslararası, 46’sı ise ulusal hakemli dergilerde olmak üzere alanında toplam 94 bilimsel makalesi yayınlandı. 47’si uluslararası düzeyde, 76’sı ulusal düzeydeki bilimsel toplantılarda sunulan toplam 123 bildirisi bulunuyor. 14 bilimsel projenin yürütücülüğünü ve 15 lisansüstü tezin danışmanlığını, Türkiye’de sağlık eğitimi ve sağlık insan gücüne ilişkin geniş kapsamlı bir çalışma olan “Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu’’ adlı yayının da editörlüğünü yaptı.

1993 – 1999 yılları arası Celal Bayar Üniversitesi’nde görev alan Prof. Solak, çalıştığı bu dönemde Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, 1994’de Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1994-1998 yılları arası Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 1993-1999 yılları arası Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 1999 yılında AKÜ Tıp Fakültesi’ne profesör olarak atandı, aynı yıl rektör yardımcılığı görevine getirildi. 

Dr. Solak, bu üniversitede 1999 – 2003 yılları arası rektör yardımcılığı ve Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, 2000-2007 yılları arası Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, 2000-2006 yılları arası iki dönem Tıp Fakültesi Dekanlığı, 2002-2006 yılları arası Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004-2007 yılları arasında Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkan Vekilliği, 2002-2008 yılları arası Fakülte Kurulu Üyeliği, 2001-2008 yılları arası Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı ile Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu. Halen aynı üniversitede Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürüyor.

2008- 2011 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Danışmanlığı, Denetleme Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulunan Prof. Solak'ın yine farklı görevlerde bulunduğu diğer akademik kurul, konsey ve komisyonlar arasında; Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Etik Kurul Üyeliği ve Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı; Genetik Hastalıkları Bilim Komisyonu Üyeliği, Sağlık Meslekleri Kurulu Üyeliği, TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği yer alıyor.

Prof. Solak’ın halen YÖK Tıp – Sağlık Komisyonu Üyeliği, Üniversite Hastaneleri Komisyonu Üyeliği, Hemşirelik Komisyonu Üyeliği ile Program Açma Taleplerini Yerinde İnceleme Çalışma Grubu Üyeliği, TÜBA Asli Üyeliği ve Kanser Çalışma Grubu Üyeliği devam ediyor.

Üniversitelerarası Kurul Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi’nin dönem başkanlığını yürüten Prof. Dr. Mustafa Solak, halen Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü görevini sürdürüyor.