TÜBA Akademi Konferansı: Prof. Dr. Cenk Yaltırak’tan “Marmara Denizi Fay Modellerine Göre Tarihsel Depremler, Yıkım Senaryoları ve Stres Transferinin Son 1500 Yılık Tarihi”

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak “Marmara Denizi Fay Modellerine Göre Tarihsel Depremler, Yıkım Senaryoları ve Stres Transferinin Son 1500 Yılık Tarihi” başlıklı konferansını 28 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 18:00’de TÜBA-Rabi Medrese’de gerçekleştirecek.

Marmara Bölgesi'nden Kuzey Anadolu Fayı'nın üç kolunun geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Cenk Yaltırak, bu üç kol üzerinde 3,5 milyon yıldır depremler olduğunu ve coğrafyasının sürekli değiştiğini vurguladı. Prof. Yaltırak konferansıyla ilgili şu şekilde konuştu: “İnsan uygarlığının en uzun süreli kentlerinden biri olan İstanbul binlerce yıldır çevre kentleri ile bu değişime şahitlik eder. Son 1500 yılda ise artık olan biten hakkında elimizde tarihi kayıtlardan oluşan bilgi bulunuyor. 1999 depremleri sonunda Marmara Denizi üzerinde çok sayıda araştırma yapıldı daha önce az bilinen Marmara Fay sistemi daha da anlaşılır hale geldi. Tarihsel yıkımlar ve yıkım alanları Marmara'da yapılan çalışmalarda öne sürülen modelleri test etme fırsatı sunan bilgiler içeriyor. Bu sunum, tarihsel depremlerin, farklı modeller üzerinde yeni teknikler ile yıkım senaryoları, stres transferi incelemesiyle gelecek depremlerin nerede ne büyüklükte olacağına da ışık tutacak.”

Prof. Dr. Cenk Yaltırak kimdir?
İlk ve orta öğrenimini İskendarpaşa İlkokulu ve Fatih Vatan Lisesi’nde tamamladı. 1987’de Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tekirdağ Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü’nden mezun oldu. 1992 yılında İTÜ’de Jeoloji Mühendisi olarak lisans eğitimini aldı. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’nde Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Bölümü’nde yüksek lisans derecesini elde etti. 2000-2001 yılında, Newfoundland Memorial Üniversitesi’ne, Marmara ve Kuzey Ege’de yaptığı araştırmalardan dolayı Marmara Denizi üzerine çalışmak için bir yıl süre ile misafir araştırıcı olarak davet edildi. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından, Marmara Denizi’nin tektonik yapısı üzerine çalışmalarını geliştirmesi üzerine 12 ay süre ile yurt dışında görevlendirdi. Bu süre içinde Marine Geology (Elsevier) Dergisi tarafından “Marmara Denizi ve Çevresinin Tektoniğini ve Paleooşinografisi”ni anlatan özel bir sayı çıkarması için A. E. Aksu ile birlikte editör olarak davet edildi. Deniz jeolojisi ve tektonik alanında araştırmalar yapan Yaltırak, 2003 Aralık ayında İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Jeodinamik Programı’nda sürdürdüğü doktorasını “Edremit Körfezi ve Kuzeyinin Jeodinamik Evrimi” konulu tezini savunarak tamamladı. 2004 yılında Marine Geology (Elsevier) Dergisi tarafından “Doğu Akdeniz’in Tektonik Evrimi”ni anlatan özel bir sayı çıkarması için J. Hall ve A. E. Aksu ile birlikte editör olarak ikinci kez davet edildi. Bu çalışmadan dolayı 2004-2005 yılında Newfoundland Memorial Üniversitesi Yerbilimleri Bölümü’nden, doktora sonrası araştırma bursu daveti aldı. Bunun üzerine İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde Anadolu karası ile deniz uzantılarının tektonik yapısı üzerine çalışmalarını geliştirmesi üzerine 8 ay süre ile yurt dışında görevlendirdi. 2009 yılı Ocak ayında araştırma görevlisi olarak YÖK sınavı sonucunda doçent unvanı aldı. 2011 yılında 18 yılık süren araştırma görevliliğinin ardından doçent kadrosuna atandı. İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde Temmuz 2014’ten bu yana profesör olarak görevine devam eden Yaltırak’ın 1995-2015 yılı arasında uluslararası, hakemli dergilerde yayınlanmış 54 araştırma makalesi, uluslararası toplantılarda sunulmuş basılı 7 bildiri makalesi, 44 özet bildirisi, 2 adet uluslararası kitap bölümü, 2 ortak editörlük yaptığı uluslararası dergi özel sayısı kitabı bulunmaktadır. Ulusal ölçekte, dergilerde 8 makale, 2 kitap bölümü, 20 genişletilmiş bildirisi, 46 ulusal bildiri özeti bulunmaktadır. Popüler bilim konularında 5 makalesi bulunmaktadır. Tüm yayınlarına 2015 yılı Eylül ayı itibarıyla SCI ye giren dergilerde 1060’ı SCI kapsamındaki yayınlarına olmak üzere, toplam 1881 (scholar.google) atıf almış bulunmaktadır. SCI Yayınlarına aldığı atıflarla göre H-indeksi=19'dur. Uzmanlık konusunda toplam 228 yayında yazarlığı bulunmaktadır.

2003’te İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından bir yılda en çok uluslararası düzeyde yayın yapan araştırıcılar arasına giren Yaltırak, Üniversite Özel Yayın Teşvik Ödülü aldı. Bunlar dışında 2002 yılında doktora öğrencisi olduğu Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü tarafından TÜBİTAK Teşvik Ödülü için önerilen Yaltırak, 2003’te bu ödüle, “Kuzey Anadolu Fayı’nın Kuzey Ege, Marmara Denizi ve çevresindeki tektonik evrimi” konusunda uluslararası üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK tarihinde doktora öncesinde layık görülen ilk bilim insanı oldu.